Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Devanagari

Devanagari

अपर्याप्त‍ं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्त‍ं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

Text

Tekstas

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam
aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyms

Synonyms

aparyāptam — immeasurable; tat — that; asmākam — of ours; balam — strength; bhīṣma — by Grandfather Bhīṣma; abhirakṣitam — perfectly protected; paryāptam — limited; tu — but; idam — all this; eteṣām — of the Pāṇḍavas; balam — strength; bhīma — by Bhīma; abhirakṣitam — carefully protected.

aparyāptaṁ — neišmatuojama; tat — ta; asmākam — mūsų; balam — galybė; bhīṣma — senolio Bhīṣmos; abhirakṣitam — patikimai saugoma; paryāptam — ribota; tu — tačiau; idam — visa ta; eteṣām — Pāṇḍavų; balam — stiprybė; bhīma — Bhīmos; abhirakṣitam — rūpestingai saugoma.

Translation

Translation

Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by Grandfather Bhīṣma, whereas the strength of the Pāṇḍavas, carefully protected by Bhīma, is limited.

Mūsų stiprybė neišmatuojama, be to, mus patikimai saugo senolis Bhīṣma, o išgalės Pāṇḍavų, rūpestingai saugomų Bhīmos, ribotos.

Purport

Purport

Herein an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, Grandfather Bhīṣma. On the other hand, the forces of the Pāṇḍavas are limited, being protected by a less experienced general, Bhīma, who is like a fig in the presence of Bhīṣma. Duryodhana was always envious of Bhīma because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhīma. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhīṣma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained.

KOMENTARAS: Šiame posme Duryodhana palygina ir įvertina jėgas. Jis mano, kad jo ginkluotųjų pajėgų galybė neišmatuojama, nes ypač pasikliauja milžinišką patirtį turinčio karvedžio, senolio Bhīṣmos apsauga. Kita vertus, jis įsitikinęs, kad Pāṇdavų jėgos ribotos, nes juos gina mažiau įgudęs karvedys Bhīma – gana menkas, lyginant jį su Bhīṣma. Duryodhana visada nekentė Bhīmos, nes puikiai žinojo, kad jeigu žus, tai tik nuo jo rankos.Vis dėlto jis tvirtai tiki savo pergale, nes kautynėse dalyvauja žymiai už Bhīmą pranašesnis karvedys Bhīṣma. Iš tiesų, Duryodhana turėjo pagrindo tikėtis laimėti šį mūšį.