Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Devanagari

Devanagari

अपर्याप्त‍ं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्त‍ं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

Text

Tekst

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam
aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyms

Synonyms

aparyāptam — immeasurable; tat — that; asmākam — of ours; balam — strength; bhīṣma — by Grandfather Bhīṣma; abhirakṣitam — perfectly protected; paryāptam — limited; tu — but; idam — all this; eteṣām — of the Pāṇḍavas; balam — strength; bhīma — by Bhīma; abhirakṣitam — carefully protected.

aparyāptam — umålelig; tat — den; asmākam — vores; balam — styrke; bhīṣma — af bedstefader Bhīṣma; abhirakṣitam — helt beskyttet; paryāptam — begrænset; tu — men; idam — al denne; eteṣām — Pāṇḍavaernes; balam — styrke; bhīma — af Bhīma; abhirakṣitam — omhyggeligt beskyttet.

Translation

Translation

Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by Grandfather Bhīṣma, whereas the strength of the Pāṇḍavas, carefully protected by Bhīma, is limited.

Vores styrke er umålelig, og vi er fuldt ud beskyttet af bedstefader Bhīṣma, mens Pāṇḍavaernes styrke, der omhyggeligt beskyttes af Bhīma, er begrænset.

Purport

Purport

Herein an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, Grandfather Bhīṣma. On the other hand, the forces of the Pāṇḍavas are limited, being protected by a less experienced general, Bhīma, who is like a fig in the presence of Bhīṣma. Duryodhana was always envious of Bhīma because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhīma. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhīṣma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained.

FORKLARING: Her sammenligner Duryodhana de to hæres styrke. Især fordi hans hær står under beskyttelse af en særdeles erfaren general, bedstefader Bhīṣma, tror han, at dens styrke er umålelig. På den anden side er Pāṇḍavaernes styrker begrænset, siden de beskyttes af en mindre erfaren general, Bhīma, der er for intet at regne ved siden af Bhīṣma. Duryodhana var altid misundelig på Bhīma, for han var helt klar over, at hvis han overhovedet skulle dø, ville det blive for Bhīmas hånd. Men samtidig gjorde Bhīṣmas tilstedeværelse ham sikker på sejren, for denne var en langt overlegen general. Hans konklusion, at han ville komme sejrrig ud af slaget, var velbegrundet.