Skip to main content

Word for Word Index

kaścit
jemand — Bg. 2.29, Bg. 3.5, Bg. 6.40, Bg. 18.69
jemand. — Bg. 2.29
irgendeine — Bg. 3.18
einer — Bg. 7.3, Bg. 7.3
na kaścit
niemand — Bg. 2.17