Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Text

Текст

ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
а̄-брахма-бгувана̄л лока̄х̣
пунар а̄вартіно ’рджуна
ма̄м упетйа ту каунтейа
пунар джанма на відйате

Synonyms

Послівний переклад

ā-brahma-bhuvanāt — bis hinauf zum Planeten Brahmaloka; lokāḥ — die Planetensysteme; punaḥ — wieder; āvartinaḥ — zurückkehrend; arjuna — o Arjuna; mām — zu Mir; upetya — kommend; tu — aber; kaunteya — o Sohn Kuntīs; punaḥ janma — Wiedergeburt; na — niemals; vidyate — findet statt.

а̄-брахма-бгувана̄т—до планет Брахмалоки; лока̄х̣—планетні системи; пунах̣—знов; а̄вартінах̣—ті, що повертаються; арджуна—о Арджуно; ма̄м—Мене; упетйа—досягаючи; ту—але; каунтейа— син Кунтı̄; пунах̣ джанма—повторне народження; на—ніколи; відйате—відбувається.

Translation

Переклад

Alle Planeten in der materiellen Welt – vom höchsten bis hinab zum niedrigsten – sind Orte des Leids, an denen sich Geburt und Tod wiederholen. Wer aber in Mein Reich gelangt, o Sohn Kuntīs, wird niemals wieder geboren.

Починаючи з найвищої планети матеріального світу й до найнижчої, всі вони є місцем злигоднів, де повторюються народження і смерть. Але той, хто досягає Моєї обителі, о сину Кунтı̄, більше не народжується в матеріальному світі.

Purport

Коментар

ERLÄUTERUNG: Alle Arten von yogīskarma-yogīs, jñāna-yogīs, haṭha-yogīs usw. – müssen irgendwann einmal zur Stufe der vollkommenen Hingabe im bhakti-yoga oder Kṛṣṇa-Bewußtsein kommen, bevor sie in das transzendentale Reich Kṛṣṇas gelangen können, von wo sie niemals wieder zurückzukehren brauchen. Selbst diejenigen, die die höchsten materiellen Planeten, die Planeten der Halbgötter, erreichen, bleiben Gefangene im Kreislauf von Geburt und Tod. So wie die Menschen von der Erde zu höheren Planeten erhoben werden, so fallen die Bewohner der höheren Planeten, wie Brahmaloka, Candraloka, Indraloka usw., auf die Erde herab. Wenn man das Opfer namens pañcāgni-vidyā ausführt, das in der Chāndogya Upaniṣad empfohlen wird, kann man auf Brahmaloka erhoben werden, doch wenn man auf Brahmaloka kein Kṛṣṇa-Bewußtsein entwickelt, muß man wieder zur Erde zurückkehren. Diejenigen, die auf den höheren Planeten im Kṛṣṇa-Bewußtsein Fortschritt machen, gelangen allmählich zu immer höheren Planeten und werden zur Zeit der universalen Vernichtung zum ewigen spirituellen Königreich erhoben. Baladeva Vidyābhūṣaṇa zitiert in seinem Kommentar zur Bhagavad-gītā den folgenden Vers:

Усі йоґи, перш ніж зможуть відправитись до обителі Кр̣шн̣и й ніколи не повертатися звідти, повинні, зрештою, досягнути відданості й досконалості в бгакті-йозі, тобто в свідомості Кр̣шн̣и. Ті, хто досягає найвищих матеріальних планет, планет напівбогів, знову й знову підлягають повторюваним народженням і смерті. Так само, як люди з Землі підіймаються на вищі планети, люди з вищих планет, якими є Брахмалока, Чандралока та Індралока, падають на Землю. Здійснення жертвопринесення, яке називають пан̃ча̄ґні-відйею і котре рекомендовано в Чга̄ндоґйа Упанішаді, дозволяє досягти Брахмалоки, але якщо на Брахмалоці людина не розвиває свідомість Кр̣шн̣и, то їй доведеться повернутись на Землю. Той же, хто розвивається далі в свідомості Кр̣шни, проживаючи на райських планетах, поступово підіймається на ще вищі планети, аж поки під час спустошення всесвіту не перейде до вічного духовного царства. Ш́рı̄дгара Сва̄мı̄ у своєму коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти наводить такого вірша:

brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam
брахман̣а̄ саха те сарве
сампра̄пте пратісан̃чаре
парасйа̄нте кр̣та̄тма̄нах̣
правіш́анті парам̇ падам

„Wenn das materielle Universum vernichtet wird, werden Brahmā und seine Geweihten, die ständig ins Kṛṣṇa-Bewußtsein vertieft sind, in die spirituelle Welt erhoben und erreichen dort, ihren Wünschen entsprechend, bestimmte spirituelle Planeten.“

«Коли знищується матеріальний всесвіт, Брахма̄ та його віддані, які постійно перебувають в свідомості Кр̣шн̣и, переносяться в духовний всесвіт, на відповідні духовні планети, згідно зі своїми бажаннями».