Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Text

Verš

yuktaḥ karma-phalaṁ tyaktvā
śāntim āpnoti naiṣṭhikīm
ayuktaḥ kāma-kāreṇa
phale sakto nibadhyate
yuktaḥ karma-phalaṁ tyaktvā
śāntim āpnoti naiṣṭhikīm
ayuktaḥ kāma-kāreṇa
phale sakto nibadhyate

Synonyms

Synonyma

yuktaḥ — derjenige, der im hingebungsvollen Dienst tätig ist; karma- phalam — die Ergebnisse aller Tätigkeiten; tyaktvā — aufgebend; śāntim — vollkommenen Frieden; āpnoti — erreicht; naiṣṭhikīm — unerschütterlichen; ayuktaḥ — jemand, der nicht Kṛṣṇa-bewußt ist; kāma-kāreṇa — um das Ergebnis seiner Tätigkeiten zu genießen; phale — im Ergebnis; saktaḥ — angehaftet; nibadhyate — wird verstrickt.

yuktaḥ — ten, kdo je zaměstnaný oddanou službou; karma-phalam — výsledků všech činností; tyaktvā — zříkající se; śāntim — dokonalého klidu a míru; āpnoti — dosahuje; naiṣṭhikīm — neochvějného; ayuktaḥ — ten, kdo nemá vědomí Kṛṣṇy; kāma-kāreṇa — aby si užíval výsledků činů; phale — k plodu; saktaḥ — připoutaný; nibadhyate — zaplétá se.

Translation

Překlad

Die fortwährend hingegebene Seele erlangt unverfälschten Frieden, weil sie das Ergebnis aller Tätigkeiten Mir opfert. Jemand hingegen, der nicht mit dem Göttlichen verbunden ist und gierig nach den Früchten seiner Tätigkeiten strebt, wird verstrickt.

Trvale oddaná duše dosahuje ničím nerušeného klidu a míru, neboť obětuje výsledky všech činností Mně, zatímco ten, kdo není spojen s Božstvím a lační po plodech své práce, se zaplétá.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Der Unterschied zwischen einem Menschen im Kṛṣṇa-Bewußtsein und einem Menschen im körperlichen Bewußtsein liegt darin, daß der erstere an Kṛṣṇa angehaftet ist und der letztere an die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Derjenige, der an Kṛṣṇa angehaftet ist und allein für Ihn handelt, befindet sich auf der Stufe der Befreiung und begehrt nicht die Ergebnisse seiner Tätigkeiten. Im Bhāgavatam wird erklärt, daß die Ursache aller Sorgen um das Ergebnis einer Tätigkeit darin besteht, daß man unter der Auffassung von Dualität handelt, das heißt ohne Wissen von der Absoluten Wahrheit. Kṛṣṇa ist die Höchste Absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes. Im Kṛṣṇa- Bewußtsein gibt es keine Dualität, denn alles, was existiert, ist ein Produkt der Energie Kṛṣṇas, und Kṛṣṇa ist absolut gut. Deshalb befinden sich Tätigkeiten im Kṛṣṇa-Bewußtsein auf der absoluten Ebene; sie sind transzendental und ziehen keine materiellen Reaktionen nach sich. Daher ist man im Kṛṣṇa-Bewußtsein von Frieden erfüllt. Wer jedoch in Profitkalkulationen für Sinnenbefriedigung verstrickt ist, kann diesen Frieden nicht finden. Das Geheimnis des Kṛṣṇa-Bewußtseins besteht also darin, zu erkennen, daß es nichts außerhalb von Kṛṣṇa gibt, und diese Erkenntnis bildet die Ebene von Frieden und Furchtlosigkeit.

Rozdíl mezi osobou vědomou si Kṛṣṇy a osobou, jejíž vědomí se soustřeďuje na tělo, je ten, že první je poutána ke Kṛṣṇovi, zatímco druhá k výsledkům svých činností. Ten, kdo je poután ke Kṛṣṇovi a jedná pouze v Jeho zájmu, je osvobozený a nestrachuje se o výsledky své práce. V Bhāgavatamu je vysvětleno, že příčinou úzkostné starosti o výsledek nějaké činnosti je jednání ovlivněné pojetím dvojnosti, to znamená bez poznání Absolutní Pravdy. Tou je Kṛṣṇa, Nejvyšší Absolutní Pravda, Osobnost Božství. V případě vědomí Kṛṣṇy žádná dvojnost neexistuje. Vše je výtvorem Kṛṣṇovy energie a Kṛṣṇa je všedobrý. Činnosti provázené vědomím Kṛṣṇy jsou tedy na absolutní úrovni — jsou transcendentální a nepřinášejí žádné hmotné následky. Každého, kdo si je vědom Kṛṣṇy, proto naplňuje klid a mír. Avšak ten, kdo je zapleten v úvahách o zisku, který použije na smyslový požitek, tohoto klidu nemůže dosáhnout. To je tajemství vědomí Kṛṣṇy — kdo vidí, že mimo Kṛṣṇu neexistuje nic, zůstává klidný a zcela prostý strachu.