Skip to main content

TEXT 68

TEXT 68

Text

Verš

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyms

Synonyma

tasmāt — deshalb; yasya — wessen; mahā-bāho — o Starkarmiger; nigṛhītāni — so bezwungen; sarvaśaḥ — alle zusammen; indriyāṇi — die Sinne; indriya-arthebhyaḥ — von den Sinnesobjekten; tasya — seine; prajñā — Intelligenz; pratiṣṭhitā — gefestigt.

tasmāt — proto; yasya — jehož; mahā-bāho — ó muži mocných paží; nigṛhītāni — takto omezeny; sarvaśaḥ — na všech stranách; indriyāṇi — smysly; indriya-arthebhyaḥ — od smyslových objektů; tasya — jeho; prajñā — inteligence; pratiṣṭhitā — ustálená.

Translation

Překlad

Daher, o Starkarmiger, verfügt jemand, dessen Sinne von den Sinnesobjekten zurückgezogen sind, zweifelsohne über gefestigte Intelligenz.

Ó válečníku mocných paží, proto má ten, jehož smysly jsou oddáleny od smyslových objektů, nepochybně ustálenou inteligenci.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Man kann die Dränge der Sinnenbefriedigung nur mit Hilfe des Kṛṣṇa-Bewußtseins bezwingen, das heißt nur dann, wenn man alle Sinne in den transzendentalen liebenden Dienst des Herrn stellt. So wie Feinde nur durch überlegene Stärke bezwungen werden können, so können auch die Sinne bezwungen werden, aber nicht durch menschliche Bemühung, sondern nur, indem man sie ständig im Dienst des Herrn beschäftigt. Wer dies verstanden hat, daß man nämlich nur durch Kṛṣṇa-Bewußtsein auf der Ebene der Intelligenz wirklich gefestigt sein kann und daß man diese Kunst unter der Führung eines echten spirituellen Meisters erlernen sollte, wird als sādhaka (ein geeigneter Anwärter für Befreiung) bezeichnet.

Síly, které nutí k uspokojování smyslů, lze přemoci jedině vědomím Kṛṣṇy neboli zaměstnáním všech smyslů transcendentální láskyplnou službou Pánu. Tak jako mohou být nepřátelé přemoženi silnějším protivníkem, lze si podmanit i smysly; avšak pouze neustálým sloužením Pánu, nikoliv samotným lidským úsilím. Ten, kdo pochopil tuto skutečnost — že ustálené inteligence je možné dosáhnout jedině jednáním s vědomím Kṛṣṇy a že v tomto umění se je třeba cvičit pod vedením pravého duchovního učitele — je nazýván sādhaka, osoba způsobilá k osvobození.