Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Text

Verš

arjuna uvāca
kathaṁ bhīṣmam ahaṁ saṅkhye
droṇaṁ ca madhusūdana
iṣubhiḥ pratiyotsyāmi
pūjārhāv ari-sūdana
arjuna uvāca
kathaṁ bhīṣmam ahaṁ saṅkhye
droṇaṁ ca madhusūdana
iṣubhiḥ pratiyotsyāmi
pūjārhāv ari-sūdana

Synonyms

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagte; katham — wie; bhīṣmam — Bhīṣma; aham — ich; saṅkhye — im Kampf; droṇam — Droṇa; ca — ebenfalls; madhu-sūdana — o Töter Madhus; iṣubhiḥ — mit Pfeilen; pratiyotsyāmi — soll bekämpfen; pūjā-arhau — diejenigen, die verehrungswürdig sind; ari-sūdana — o Töter der Feinde.

arjunaḥ uvāca — Arjuna řekl; katham — jak; bhīṣmam — proti Bhīṣmovi; aham — já; saṅkhye — v boji; droṇam — Droṇovi; ca — také; madhu-sūdana — ó hubiteli Madhua; iṣubhiḥ — s šípy; pratiyotsyāmi — budu vést protiútok; pūjā-arhau — hodni úcty; ari-sūdana — ó hubiteli nepřátel.

Translation

Překlad

Arjuna sagte: O Töter der Feinde, o Töter Madhus, wie kann ich Männer wie Bhīṣma und Droṇa, die meiner Verehrung würdig sind, in dieser Schlacht mit Pfeilen bekämpfen?

Arjuna řekl: Ó zhoubo nepřátel, hubiteli Madhua, jak mohu v bitvě odpovědět svými šípy mužům, jako je Bhīṣma a Droṇa, kteří jsou hodni mé úcty?

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Achtbare Höhergestellte, wie Bhīṣma, der Großvater, und Droṇācārya, der Lehrer, sind immer verehrenswert. Selbst wenn sie angreifen, sollte man sie nicht bekämpfen. Es ist eine allgemeine Verhaltensregel, daß man mit Höherstehenden nicht einmal ein Wortgefecht führen soll. Selbst wenn sie manchmal grob sein mögen, sollte man ihnen nicht grob begegnen. Wie soll es also Arjuna möglich sein, ihnen entgegenzutreten? Würde Kṛṣṇa jemals Seinen eigenen Großvater, Ugrasena, oder Seinen Lehrer, Sāndīpani Muni, angreifen? So lauteten einige der Einwände, die Arjuna Kṛṣṇa gegenüber vorbrachte.

Osobnosti na vyšší úrovni, jako byli praotec Bhīṣma a učitel Droṇa, jsou vždy hodny úcty. Dokonce i když zaútočí, není správné jim odpovědět protiútokem. Běžná etiketa učí, že s těmi, kdo stojí na vyšší úrovni, není namístě ani slovní potyčka. I když se někdy mohou chovat hrubě, nelze jim odpovídat hrubostí. Jak jim tedy mohl Arjuna oplatit útok? Zaútočil by snad někdy Kṛṣṇa na svého děda Ugrasenu nebo na svého učitele Sāndīpani Muniho? To byly některé z argumentů, jež Arjuna předložil Pánu Kṛṣṇovi.