Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Text

Текст

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
тасма̄д ом̇ ітй уда̄хр̣тйа
йаджн̃а-да̄на-тапах̣-крійа̄х̣
правартанте відга̄нокта̄х̣
сататам̇ брахма-ва̄діна̄м

Synonyms

Послівний переклад

tasmāt — deshalb; oṁ — beginnend mit oṁ; iti — so; udāhṛtya — hinweisend; yajña — von Opfer; dāna — Wohltätigkeit; tapaḥ — und Buße; kriyāḥ — Ausführungen; pravartante — beginnen; vidhāna-uktāḥ — entsprechend den Anweisungen der Schriften; satatam — immer; brahma-vādinām — der Transzendentalisten.

тасма̄т—тому; ом̇—що починається із складу ом̇; іті—таким чином; уда̄хр̣тйа—позначаючи; йаджн̃а—жертвопринесення; да̄на— милостині; тапах̣—покути; крійа̄х̣—виконання; правартанте— починають; відга̄на-укта̄х̣ — згідно з приписами писань; сататам—завжди; брахма-ва̄діна̄м—трансценденталістів.

Translation

Переклад

Deshalb beginnen Transzendentalisten die Ausführung von Opfern, Wohltätigkeit und Buße entsprechend den Anweisungen der Schriften immer mit ,oṁ‘, um den Höchsten zu erreichen.

Тому трансценденталісти, які здійснюють жертвопринесення, творять благодійність й вдаються до аскез згідно з настановами ш́а̄стр, щоб досягти Всевишнього, завжди починають зі складу «ом̇».

Purport

Коментар

ERLÄUTERUNG: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Die Lotosfüße Viṣṇus sind die Ebene höchster Hingabe. Wenn man alles für die Höchste Persönlichkeit Gottes tut, ist einem bei jeder Tätigkeit die Vollkommenheit garantiert.

ПОЯСНЕННЯ: Ом̇ тад вішн̣ох̣ парамам̇ падам (Р̣ґ Веда 1.22.20). «Лотосні стопи Вішн̣у — вища мета відданих». Здійснювати всю свою діяльність во ім’я Верховного Бога-Особи є запорукою досконалості в усій діяльності.