Skip to main content

TEXT 24

VERŠ 24

Text

Verš

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyms

Synonyma

tasmāt — deshalb; oṁ — beginnend mit oṁ; iti — so; udāhṛtya — hinweisend; yajña — von Opfer; dāna — Wohltätigkeit; tapaḥ — und Buße; kriyāḥ — Ausführungen; pravartante — beginnen; vidhāna-uktāḥ — entsprechend den Anweisungen der Schriften; satatam — immer; brahma-vādinām — der Transzendentalisten.

tasmāt — preto; oṁ — počnúc oṁ; iti — tak; udāhṛtya — naznačujú; yajña — obetina; dāna — milodar; tapaḥ — pokánie; kriyāḥ — konanie; pravartante — začína; vidhāna-uktāḥ — podľa príkazov písiem; satatam — vždy; brahma-vādinām — transcendentalista.

Translation

Překlad

Deshalb beginnen Transzendentalisten die Ausführung von Opfern, Wohltätigkeit und Buße entsprechend den Anweisungen der Schriften immer mit ,oṁ‘, um den Höchsten zu erreichen.

Transcendentalisti preto začínajú vykonávať obete, dobročinnosti a pokánie, nasledujúc pokyny písiem, vždy recitovaním`oṁ', aby tak dosiahli Najvyššieho.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Die Lotosfüße Viṣṇus sind die Ebene höchster Hingabe. Wenn man alles für die Höchste Persönlichkeit Gottes tut, ist einem bei jeder Tätigkeit die Vollkommenheit garantiert.

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Lotosové nohy Viṣṇua sú najvyššou úrovňou oddanosti. Ak človek všetky svoje činnosti zasvätí Najvyššej Božskej Osobnosti, môže si byť istý, že dosiahne dokonalosti vo všetkých svojich činnostiach.