Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Text

Tekst

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyms

Synonyms

tasmāt — deshalb; oṁ — beginnend mit oṁ; iti — so; udāhṛtya — hinweisend; yajña — von Opfer; dāna — Wohltätigkeit; tapaḥ — und Buße; kriyāḥ — Ausführungen; pravartante — beginnen; vidhāna-uktāḥ — entsprechend den Anweisungen der Schriften; satatam — immer; brahma-vādinām — der Transzendentalisten.

tasmāt — seepärast; oṁ — alates silbiga oṁ; iti — sel moel; udāhṛtya — viidates; yajña — ohverduse; dāna — annetuse; tapaḥ — ja askeesi; kriyāḥ — toimingud; pravartante — algavad; vidhāna-uktāḥ — vastavalt pühakirjade regulatsioonile; satatam — alati; brahma-vādīnam — transtsendentalistide.

Translation

Translation

Deshalb beginnen Transzendentalisten die Ausführung von Opfern, Wohltätigkeit und Buße entsprechend den Anweisungen der Schriften immer mit ,oṁ‘, um den Höchsten zu erreichen.

Seepärast alustavad transtsendentalistid ohverdusi, annetusi ja askeese, vastavalt pühakirjade regulatsioonidele, alati silbiga oṁ, et jõuda sedasi toimides Kõigekõrgemani.

Purport

Purport

ERLÄUTERUNG: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Die Lotosfüße Viṣṇus sind die Ebene höchster Hingabe. Wenn man alles für die Höchste Persönlichkeit Gottes tut, ist einem bei jeder Tätigkeit die Vollkommenheit garantiert.

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. („Ṛg Veda" 1.22.20) Viṣṇu lootosjalgade teenimine on pühendumuse kõrgeim eesmärk. Kõik tööd muutuvad täiuslikeks, kui neid sooritada Jumala Kõrgeima Isiksuse heaks.