Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Text

Verš

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet
tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet

Synonyms

Synonyma

tri-vidham — drei Arten von; narakasya — der Hölle; idam — dieser; dvāram — Tor; nāśanam — zerstörerisch; ātmanaḥ — des Selbst; kāmaḥ — Lust; krodhaḥ — Zorn; tathā — sowie; lobhaḥ — Gier; tasmāt — daher; etat — diese; trayam — drei; tyajet — man muß aufgeben.

tri-vidham — trojího druhu; narakasya — pekla; idam — tato; dvāram — brána; nāśanam — zhoubná; ātmanaḥ — pro vlastní já; kāmaḥ — chtíč; krodhaḥ — hněv; tathā — a také; lobhaḥ — chamtivost; tasmāt — proto; etat — těchto; trayam — tří; tyajet — je třeba se zříci.

Translation

Překlad

Es gibt drei Tore, die zu dieser Hölle führen – Lust, Zorn und Gier. Jeder vernünftige Mensch sollte diese drei Dinge aufgeben, denn sie führen zur Erniedrigung der Seele.

Do tohoto pekla vedou tři brány — chtíč, hněv a chamtivost. Každý zdravě uvažující člověk by se od nich měl odvrátit, neboť vedou k úpadku duše.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Hier wird der Anfang dämonischen Lebens beschrieben. Zuerst versucht man, seine Lust zu befriedigen, und wenn dies nicht gelingt, entstehen Zorn und Gier. Ein vernünftiger Mensch, der nicht in die dämonischen Arten des Lebens hinabgleiten will, muß versuchen, diese drei Feinde abzuschütteln, die das Selbst so weit töten können, daß es ihm nicht mehr möglich sein wird, aus der materiellen Verstrickung frei zu werden.

Tak vypadá začátek démonského života. Živá bytost se snaží uspokojit svůj chtíč, a když nemůže, projeví se hněv a chamtivost. Zdravě uvažující člověk, který nechce poklesnout do démonských druhů, musí zavrhnout tyto tři nepřátele, jež mohou zničit vlastní já do té míry, že se nikdy nebude moci vysvobodit z hmotného zapletení.