Skip to main content

TEXT 17

17. VERS

Text

Szöveg

ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam
ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam

Synonyms

Szó szerinti jelentés

ātma-sambhāvitāḥ — selbstgefällig; stabdhāḥ — unverschämt; dhana- māna — von Reichtum und falscher Ehre; mada — in der Verblendung; anvitāḥ — versunken; yajante — sie führen Opfer aus; nāma — nur dem Namen nach; yajñaiḥ — mit Opfern; te — sie; dambhena — aus Stolz; avidhi-pūrvakam — ohne irgendwelchen Regeln und Vorschriften zu folgen.

ātma-sambhāvitāḥ – önteltek; stabdhāḥ – szemtelenek; dhana-māna – a vagyonnak és az áltekintélynek; mada – az illúziójában; anvitāḥ – elmerültek; yajante – áldozatokat hajtanak végre; nāma – csak névleges; yajñaiḥ – áldozatokkal; te – ők; dambhena – büszkeségből; avidhi-pūrvakam – minden szabály és előírás mellőzésével.

Translation

Fordítás

Selbstgefällig und immer unverschämt, von Reichtum und falscher Ehre verblendet, führen sie manchmal voller Stolz Opfer durch, die nur dem Namen nach Opfer sind, und beachten dabei weder Regeln noch Vorschriften.

Önteltek, örökké szemtelenek, s a vagyon és az áltekintély káprázatában olykor büszkén, minden előírást és szabályt mellőzve áldozatokat hajtanak végre, melyek csupán névleges áldozatok.

Purport

Magyarázat

ERLÄUTERUNG: Die Dämonen vollziehen manchmal sogenannte religiöse Rituale oder Opfer, aber weil sie glauben, sie seien besser als alle anderen, setzen sie sich über jede Autorität und über jede Schrift hinweg. Und da sie keine Autorität anerkennen, sind sie sehr unverschämt. Eine solche Mentalität ist die Folge von Illusion, die durch Reichtum und falsche Ehre entsteht. Manchmal übernehmen solche Dämonen die Rolle von Predigern, führen die Menschen in die Irre und werden sogar als religiöse Reformatoren oder als Inkarnationen Gottes bekannt. Sie führen zur Schau Opfer aus oder verehren die Halbgötter, oder sie schaffen sich ihren eigenen Gott. Von gewöhnlichen Menschen werden sie dann als Gott bezeichnet und verehrt, und diejenigen, die töricht genug sind, glauben, sie seien in den Prinzipien der Religion und des spirituellen Wissens fortgeschritten. Sie kleiden sich in das Gewand derer, die im Lebensstand der Entsagung stehen, und treiben in diesem Gewand allen möglichen Unsinn. Für jemanden, der der Welt tatsächlich entsagt hat, gibt es viele Einschränkungen; die Dämonen jedoch kümmern sich nicht um solche Einschränkungen. Sie glauben, jeder könne seinen eigenen Weg erfinden und einen vorgeschriebenen Pfad, dem man folgen müsse, gebe es nicht. Das Wort avidhi-pūrvakam, das auf die Mißachtung der Regeln und Regulierungen hinweist, wird hier besonders betont. All diese Dinge haben ihre Ursache in Unwissenheit und Illusion.

A démonok teljesen el vannak telve magukkal, s így nem követnek semmilyen hiteles forrást vagy szentírást, amikor néha úgynevezett „vallásos” vagy „áldozati” rítusaikat végrehajtják. Nem hallgatnak egyetlen felsőbb tekintélyre sem, ezért rendkívül arcátlanok. Mindez abból az illúzióból fakad, amit összegyűjtött vagyonuk és áltekintélyük eredményez. Néha a prédikátor szerepében tetszelegve félrevezetik az embereket, s vallásalapítóként vagy Isten inkarnációjaként válnak híressé. Ha áldozatot mutatnak be, az puszta színjáték, de az is lehet, hogy a félisteneket imádják, vagy éppen egy saját istennel állnak elő. Az egyszerű emberek azt hirdetik az ilyen démonról, hogy Isten, s imádják, az ostobák pedig azt hiszik róla, hogy rendkívül emelkedett szinten gyakorolja a vallásos elveket illetve műveli a lelki tudást. Az ilyen démonok úgy öltöznek, mintha a lemondott rend tagjai lennének, s így folytatják szélhámos tevékenységüket. Annak, aki lemondott erről a világról, számtalan előírást kell betartania. A démonok azonban nem törődnek ezzel. Szerintük bármilyen utat kitalálhat az ember, az az ő útja, s nincsen egy alapvető, egységes út, melyet mindenkinek követnie kell. A vers ezért hangsúlyozza ki az avidhi-pūrvakam kifejezést, melynek jelentése: a szabályokat és előírásokat figyelmen kívül hagyva. Ez mindig a tudatlanság és az illúzió jele.