Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Text

Verš

ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam
ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam

Synonyms

Synonyma

ātma-sambhāvitāḥ — selbstgefällig; stabdhāḥ — unverschämt; dhana- māna — von Reichtum und falscher Ehre; mada — in der Verblendung; anvitāḥ — versunken; yajante — sie führen Opfer aus; nāma — nur dem Namen nach; yajñaiḥ — mit Opfern; te — sie; dambhena — aus Stolz; avidhi-pūrvakam — ohne irgendwelchen Regeln und Vorschriften zu folgen.

ātma-sambhāvitāḥ — samolibí; stabdhāḥ — nestoudní; dhana-māna — bohatství a falešného uznání; mada — v klamu; anvitāḥ — pohroužení; yajante — konají oběti; nāma — jen podle jména; yajñaiḥ — s oběťmi; te — oni; dambhena — z pýchy; avidhi-pūrvakam — aniž by následovali jakákoliv pravidla.

Translation

Překlad

Selbstgefällig und immer unverschämt, von Reichtum und falscher Ehre verblendet, führen sie manchmal voller Stolz Opfer durch, die nur dem Namen nach Opfer sind, und beachten dabei weder Regeln noch Vorschriften.

Samolibí a vždy nestoudní, oklamaní bohatstvím a falešným uznáním, někdy pyšně konají takzvané oběti, aniž by následovali jakákoliv pravidla.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Die Dämonen vollziehen manchmal sogenannte religiöse Rituale oder Opfer, aber weil sie glauben, sie seien besser als alle anderen, setzen sie sich über jede Autorität und über jede Schrift hinweg. Und da sie keine Autorität anerkennen, sind sie sehr unverschämt. Eine solche Mentalität ist die Folge von Illusion, die durch Reichtum und falsche Ehre entsteht. Manchmal übernehmen solche Dämonen die Rolle von Predigern, führen die Menschen in die Irre und werden sogar als religiöse Reformatoren oder als Inkarnationen Gottes bekannt. Sie führen zur Schau Opfer aus oder verehren die Halbgötter, oder sie schaffen sich ihren eigenen Gott. Von gewöhnlichen Menschen werden sie dann als Gott bezeichnet und verehrt, und diejenigen, die töricht genug sind, glauben, sie seien in den Prinzipien der Religion und des spirituellen Wissens fortgeschritten. Sie kleiden sich in das Gewand derer, die im Lebensstand der Entsagung stehen, und treiben in diesem Gewand allen möglichen Unsinn. Für jemanden, der der Welt tatsächlich entsagt hat, gibt es viele Einschränkungen; die Dämonen jedoch kümmern sich nicht um solche Einschränkungen. Sie glauben, jeder könne seinen eigenen Weg erfinden und einen vorgeschriebenen Pfad, dem man folgen müsse, gebe es nicht. Das Wort avidhi-pūrvakam, das auf die Mißachtung der Regeln und Regulierungen hinweist, wird hier besonders betont. All diese Dinge haben ihre Ursache in Unwissenheit und Illusion.

Démoni si o sobě myslí, že oni jsou všechno na světě, a aniž by se ohlíželi na jakoukoliv autoritu či písmo, někdy konají takzvané náboženské či obětní obřady. Jelikož nevěří v autority, jsou nestoudní. To je důsledek iluze způsobené tím, že nahromadili nějaké bohatství a získali falešné uznání. Někdy se chopí úlohy kazatele a svádějí lidi, kterými jsou potom pokládáni za náboženské reformátory nebo za inkarnace. Předvádějí konání oběti, uctívají polobohy nebo si vymyslí vlastního “Boha”. Obyčejní lidé o nich rozhlašují, že jsou Bůh, a uctívají je; pošetilci si o nich myslí, že jsou obdařeni duchovním poznáním. Démoni si oblékají oděv stavu odříkání a v něm dělají všemožné nesmysly. Pro toho, kdo se zříká tohoto světa, platí mnoho omezení. Oni na ně však nehledí. Myslí si, že každý si může vytvořit svou vlastní cestu a že nic takového jako standardní cesta, které by se měli všichni držet, neexistuje. Zvláště je zde důraz na slově avidhi-pūrvakam, nedbání usměrňujících pravidel. To je vždy způsobeno nevědomostí a iluzí.