Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Text

Verš

aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake ’śucau
aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake ’śucau

Synonyms

Synonyma

aneka — zahlreiche; citta — von Ängsten; vibhrāntāḥ — verwirrt; moha — von Illusionen; jāla — durch ein Netz; samāvṛtāḥ — umgeben; prasaktāḥ — angehaftet; kāma-bhogeṣu — an Sinnenbefriedigung; patanti — sie gleiten hinab; narake — zur Hölle; aśucau — unsauber.

aneka — mnohými; citta — starostmi; vibhrāntāḥ — zmateni; moha — klamů; jāla — sítí; samāvṛtāḥ — obklopeni; prasaktāḥ — poutáni; kāma-bhogeṣu — ke smyslovému požitku; patanti — padají; narake — do pekla; aśucau — nečistí.

Translation

Překlad

Auf diese Weise von vielfachen Ängsten verwirrt und in einem Netzwerk von Illusionen gefangen, entwickeln sie zu starke Anhaftung an Sinnengenuß und fallen in die Hölle hinab.

Když jsou takto zmateni různými starostmi a spoutáni sítí iluzí, příliš ulpí na smyslovém požitku a klesají do pekla.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Der dämonische Mensch kennt in seinem Verlangen, Geld anzuhäufen, keine Grenzen. Diese Verlangen sind grenzenlos. Er denkt nur daran, wieviel Besitz er jetzt gerade hat, und schmiedet Pläne, wie er diesen Reichtum investieren kann, um immer mehr Profit zu machen. Aus diesem Grund zögert er nicht, alle möglichen Missetaten zu begehen, und so treibt er Schwarzhandel, um sich seine sündhaften Wünsche zu erfüllen. Er ist von den Besitztümern verblendet, die er bereits sein eigen nennt, wie sein Land, seine Familie, sein Haus und sein Bankkonto, und er plant ständig, seinen Besitz zu vergrößern. Er vertraut auf seine eigene Stärke; er weiß nicht, daß er alles, was er gewinnt, aufgrund seiner vergangenen guten Taten bekommt. Er bekommt die Möglichkeit, solche Dinge anzuhäufen, aber er hat keine Ahnung von den Ursachen, die in der Vergangenheit liegen. Er denkt, daß er einfach durch seine eigene Bemühung zu diesem Reichtum gekommen sei. Ein dämonischer Mensch glaubt an die Macht seiner eigenen Arbeit und nicht an das Gesetz des karma. Nach dem Gesetz des karma sind es die guten Werke, die ein Mensch in der Vergangenheit ausgeführt hat, die verursachen, daß jemand in einer hohen Familie geboren wird oder Reichtum, Bildung oder körperliche Schönheit erlangt. Die Dämonen denken, all diese Dinge seien Zufall und seien auf ihre eigenen persönlichen Fähigkeiten zurückzuführen. Er sieht hinter der Vielfalt von Menschen, Schönheit und Bildung keine höhere Intelligenz. Jeder, der mit einem solchen dämonischen Menschen konkurriert, ist dessen Feind. Es gibt viele dämonische Menschen, und jeder ist der Feind des anderen. Diese Feindschaft wächst ständig – erst zwischen Personen, dann zwischen Familien, zwischen Gesellschaften und schließlich zwischen Nationen. Deshalb gibt es überall auf der Welt fortwährend Streit, Krieg und Feindschaft.

Touha démona po penězích je bezmezná. Myslí jen na to, kolik má nyní, a plánuje, jak toto bohatství dále investovat. Neváhá kvůli tomu páchat jakékoliv hříchy, a aby dosáhl svého nezákonného uspokojení, provozuje černý obchod. Je zamilován do vlastnictví, které již má — do půdy, rodiny, domu a bankovního konta — a neustále plánuje, jak by vše ještě vylepšil. Věří ve vlastní sílu a neví, že za vše, co získává, vděčí svým minulým dobrým skutkům. Dostává příležitost takové věci hromadit, ale vůbec nezná příčiny z minulosti. Myslí si, že všechen svůj majetek získal vlastním úsilím. Démonská osoba věří v sílu vlastní práce, ne v zákon karmy. Ten praví, že příčinou toho, že se člověk rodí ve vznešené rodině, získá bohatství, dobré vzdělání nebo je krásný, jsou dobré skutky v minulosti. Démon si myslí, že toto vše je dílem náhody a výsledkem jeho osobních schopností. To, že za všemi druhy lidí, krásy a vzdělání je určitý řád, si neuvědomí. Každého, kdo s ním začne soupeřit, okamžitě považuje za svého nepřítele. Démonských lidí je mnoho a každý je nepřítelem ostatních. Toto nepřátelství se neustále prohlubuje — mezi osobami, poté mezi různými společnostmi a nakonec mezi národy. Proto jsou na celém světě neustále sváry, války a nepřátelství.

Jeder dämonische Mensch denkt, er könne auf Kosten aller anderen leben. Im allgemeinen hält sich ein dämonischer Mensch selbst für den Höchsten Gott, und dämonische Prediger verkünden ihren Anhängern: „Warum sucht ihr Gott woanders? Ihr selbst seid Gott! Tut, was euch gefällt! Glaubt nicht an Gott! Werft Gott fort! Gott ist tot!“ So predigen die Dämonen.

Každý démon si myslí, že může žít na úkor všech ostatních. Obvykle považuje sám sebe za Nejvyššího Pána. Démonští kazatelé říkají svým stoupencům: “Proč hledáte Boha někde jinde? Všichni jste Bůh! Můžete si dělat, co chcete. Nevěřte v Boha. Pryč s Bohem! Bůh je mrtev.” Tak vypadá démonské kázání.

Obwohl der dämonische Mensch sieht, daß andere ebenso wohlhabend und einflußreich sind wie er selbst – oder ihn sogar übertreffen –, glaubt er, niemand sei reicher als er und niemand habe mehr Einfluß als er. Die Dämonen glauben nicht, daß es notwendig ist, yajñas, Opfer, auszuführen, um auf die höheren Planetensysteme erhoben zu werden. Die Dämonen denken, sie könnten sich ihre eigenen yajña-Vorgänge schaffen und irgendeine Maschine bauen, mit deren Hilfe sie fähig seien, jeden beliebigen höheren Planeten zu erreichen. Das beste Beispiel für einen solchen Dämon ist Rāvaṇa. Er legte dem Volk einen Plan vor, in dem er erklärte, er wolle eine Treppe bauen, mit deren Hilfe es jedem möglich sein werde, die höheren Planetensysteme zu erreichen, ohne die Opfer darbringen zu müssen, die in den Veden vorgeschrieben sind. Auch in der heutigen Zeit versuchen dämonische Menschen, die höheren Planetensysteme durch mechanische Vorrichtungen zu erreichen. Dies sind Beispiele von Verwirrung. Als Folge davon gleiten sie, ohne es zu wissen, zur Hölle hinab. In diesem Zusammenhang ist das Sanskritwort moha-jāla sehr bedeutsam. Jāla bedeutet „Netz“; wie für Fische, die in einem Netz gefangen sind, gibt es für solche Menschen kein Entrinnen.

I když démon vidí, že druzí jsou stejně bohatí a mocní — nebo někteří dokonce ještě víc — myslí si, že nikdo není bohatší a vlivnější než on. Co se týče dosažení vyšších planetárních soustav, nevěří v konání obětí, které jsou k tomu určeny. Myslí si, že si vytvoří vlastní proces yajñi a nějaký stroj, s jehož pomocí se bude moci dostat na kteroukoliv planetu ve vyšším planetárním systému. Nejlepším příkladem takového démona byl Rāvaṇa — předložil lidem plán, že vytvoří schodiště, po kterém se bude moci každý dostat na nebeské planety, aniž by musel konat oběti stanovené ve Vedách. Také v současné době se podobní démonští lidé usilovně snaží dosáhnout vyšších planetárních soustav mechanickými prostředky. To jsou příklady zmatenosti. Výsledkem je, že démoni spějí do pekla, aniž by o tom věděli. Velice důležité je sanskrtské slovo moha-jāla. Jāla znamená síť — jsou jako ryby chycené v síti, ze které se nemohou nijak dostat.