Skip to main content

TEXT 8

VERŠ 8

Text

Verš

tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata
tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata

Synonyms

Synonyma

tamaḥ — die Erscheinungsweise der Unwissenheit; tu — aber; ajñāna- jam — durch Unwissenheit hervorgebracht; viddhi — wisse; mohanam — die Täuschung; sarva-dehinām — aller verkörperten Wesen; pramāda — mit Verrücktheit; ālasya — Trägheit; nidrābhiḥ — und Schlaf; tat — das; nibadhnāti — bindet; bhārata — o Nachkomme Bharatas.

tamaḥ — kvalita temnoty; tu — ale; ajñāna-jam — zrodená z nevedomosti; viddhi — vedz; mohanam — klam; sarva-dehinām — všetkých vtelených bytostí; pramāda — pomätenosť; ālasya — nezáujem; nidrābhiḥ — a spánok; tat — tá; nibadhnāti — púta; bhārata — ó, potomok Bharatov.

Translation

Překlad

O Nachkomme Bharatas, wisse, daß die Erscheinungsweise der Dunkelheit, geboren aus Unwissenheit, die Täuschung aller verkörperten Lebewesen verursacht. Die Folgen dieser Erscheinungsweise – Verrücktheit, Trägheit und Schlaf – binden die bedingte Seele.

Vedz, ó, potomok Bharatov, že kvalita temnoty zrodená z nevedomosti je strojcom klamu všetkých vtelených živých bytostí. Jej výsledkami sú pomätenosť, lenivosť a spánok, pútajúce podmienenú dušu.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: In diesem Vers ist der besondere Gebrauch des Wortes tu sehr bemerkenswert. Es deutet darauf hin, daß die Erscheinungsweise der Unwissenheit eine sehr absonderliche Eigenschaft der verkörperten Seele ist. Die Erscheinungsweise der Unwissenheit ist genau das Gegenteil der Erscheinungsweise der Tugend. In der Erscheinungsweise der Tugend kann man durch die Entwicklung von Wissen verstehen, was was ist; doch die Erscheinungsweise der Unwissenheit ist das genaue Gegenteil. Jeder, der unter dem Bann der Erscheinungsweise der Unwissenheit steht, wird verrückt, und ein Verrückter kann nicht verstehen, was was ist. Anstatt Fortschritt zu machen, macht man Rückschritt. Die Definition der Erscheinungsweise der Unwissenheit findet man in den vedischen Schriften. Vastu-yāthātmya-jñānāva rakaṁ viparyaya-jñāna- janakaṁ tamaḥ: Im Banne der Unwissenheit kann man die Dinge nicht so verstehen, wie sie sind. Zum Beispiel kann jeder verstehen, daß sein Großvater gestorben ist und daß er daher ebenfalls sterben wird; der Mensch ist sterblich. Die Kinder, die man zeugt, werden ebenfalls sterben. Der Tod ist also eine unumstößliche Tatsache. Dennoch häufen die Menschen wie verrückt Geld an und arbeiten Tag und Nacht sehr hart, ohne sich um die ewige Seele zu kümmern. Das ist Verrücktheit. In ihrer Verrücktheit widerstrebt es ihnen, im spirituellen Wissen Fortschritt zu machen. Solche Menschen sind sehr träge. Wenn sie zu einer Veranstaltung eingeladen werden, bei der es um spirituelles Wissen geht, zeigen sie kein großes Interesse. Sie sind nicht einmal aktiv wie derjenige, der von der Erscheinungsweise der Leidenschaft beherrscht wird. Und so ist es ein weiteres Merkmal von jemandem, der in die Erscheinungsweise der Unwissenheit versunken ist, daß er mehr schläft als nötig. Sechs Stunden Schlaf sind ausreichend, doch ein Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit schläft pro Tag mindestens zehn oder zwölf Stunden. Er macht immer einen niedergeschlagenen Eindruck und ist Rauschmitteln und dem Schlaf verfallen. Dies sind die Merkmale eines Menschen, der durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit bedingt ist.

Slovo tu má v tomto verši zvláštny význam. Naznačuje, že kvalita nevedomosti je veľmi zvláštnou kvalifikáciou vtelenej duše. Kvalita nevedomosti je pravým opakom kvality dobra. V kvalite dobra môže človek pestovaním poznania pochopiť pravú podstatu vecí, zatiaľ čo v kvalite nevedomosti je to úplne nemožné. Všetci, ktorí sú v zajatí nevedomosti, zošalejú, a šialenci nemôžu vidieť veci také, aké sú. Namiesto toho, aby robili pokroky, klesajú. Definíciu kvality nevedomosti môžeme nájsť vo Vedach. Vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñana-janakaṁ tamaḥ: V kvalite nevedomosti nemôžeme vidieť skutočnú podstatu vecí. Každý môže napríklad vidieť, že jeho otec zomrel, že každý umiera a že aj on raz zomrie. Aj jeho deti zomrú. Smrť je istá. A napriek tomu ľudia ťažko pracujú ako šialenci a zhromažďujú peniaze vo dne v noci, bez najmenšieho záujmu o večnú dušu. To je šialenstvo. Vo svojom šialenstve sa odmietajú zaujímať o duchovné poznanie. Takí ľudia sú leniví, a ak sa im naskytne príležitosť dozvedieť sa niečo o duchovnom poznaní, nejavia záujem. Nie sú tak činní ako ľudia spútaní kvalitou vášne. Iným znakom osoby situovanej v kvalite nevedomosti je, že spí viac než je nutné. Šesťhodinový spánok stačí, no človek v nevedomosti spí najmenej desať až dvanásť hodín denne. Taký človek prepadá omamným látkam a spánku a vždy je skľúčený. To sú príznaky osoby umiestnenej v kvalite nevedomosti.