Skip to main content

TEXT 5

TEXT 5

Text

Текст

sattvaṁ rajas tama iti
guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ
nibadhnanti mahā-bāho
dehe dehinam avyayam
саттвам̇ раджас тама іті
ґун̣а̄х̣ пракр̣ті-самбгава̄х̣
нібадгнанті маха̄-ба̄хо
дехе дехінам авйайам

Synonyms

Послівний переклад

sattvam — die Erscheinungsweise der Tugend; rajaḥ — die Erscheinungsweise der Leidenschaft; tamaḥ — die Erscheinungsweise der Unwissenheit; iti — so; guṇāḥ — die Eigenschaften; prakṛti — materielle Natur; sambhavāḥ — erzeugt von; nibadhnanti — bedingen; mahā-bāho — o Starkarmiger; dehe — in diesem Körper; dehinam — das Lebewesen; avyayam — ewig.

саттвам ґун̣а доброчесності; раджах̣ ґун̣а пристрасті; тамах̣ґун̣а невігластва; іті—таким чином; ґун̣а̄х̣—якості; пракр̣ті—матеріальної природи; самбгава̄х̣—витворені з; нібадгнанті— обумовлюють; маха̄-ба̄хо—о міцнорукий; дехе—у тілі; дехінам— живу істоту; авйайам—вічного.

Translation

Переклад

Die materielle Natur besteht aus drei Erscheinungsweisen – Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Wenn das ewige Lebewesen mit der Natur in Berührung kommt, o starkarmiger Arjuna, wird es durch diese Erscheinungsweisen bedingt.

Матеріальну природу складають три ґун̣и: благочестя, пристрасть та невігластво. І коли вічна жива істота входить у зв’язок з природою, о міцнорукий Арджуно, ці ґун̣и обумовлюють її.

Purport

Коментар

ERLÄUTERUNG: Weil das Lebewesen transzendental ist, hat es nichts mit der materiellen Natur zu tun. Da es jedoch unter den Einfluß der materiellen Welt geraten ist, handelt es im Bann der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Weil die Lebewesen verschiedenartige Körper haben, die den verschiedenen Aspekten der Natur entsprechen, werden sie dazu veranlaßt, in Übereinstimmung mit dieser Natur zu handeln. Dies ist die Ursache der Vielfalt von Glück und Leid.

Жива істота, бувши трансцендентною, не має нічого спільного з матеріальною природою. Але її обумовлює матеріальний світ, і тому вона діє під чарами трьох ґун̣ матеріальної природи. Живі істоти мають різні типи тіл, що відповідають різним аспектам природи, і вони змушені діяти згідно з цією природою. Такою є причина різноманітності проявлень щастя та страждань.