Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Text

Текст

sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca
сарвендрійа-ґун̣а̄бга̄сам̇
сарвендрійа-віварджітам
асактам̇ сарва-бгр̣ч чаіва
нірґун̣ам̇ ґун̣а-бгоктр̣ ча

Synonyms

Послівний переклад

sarva — aller; indriya — Sinne; guṇa — der Eigenschaften; ābhāsam — die ursprüngliche Quelle; sarva — alle; indriya — Sinne; vivarjitam — existierend ohne; asaktam — ohne Anhaftung; sarva-bhṛt — der Erhalter eines jeden; ca — auch; eva — gewiß; nirguṇam — ohne materielle Eigenschaften; guṇa-bhoktṛ — Herr der guṇas; ca — auch.

сарва — усіх; індрійа — чуттів; ґун̣а — якостей; а̄бга̄сам — одвічне джерело; сарва—усіх; індрійа—чуттів; віварджітам—бувши без; асактам—без прив’язаності; сарва-бгр̣т—той, хто підтримує всіх; ча—також; ева—неодмінно; нірґун̣ам—без матеріальних якостей; ґун̣а-бгоктр̣—володар ґун̣; ча—також.

Translation

Переклад

Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne, doch Sie Selbst ist ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl Sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur, und gleichzeitig ist Sie der Herr aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur.

Наддуша є первинне джерело всіх чуттів, хоча Сама їх не має. Вона ні до чого не прив’язана, хоча й підтримує існування всіх живих істот. Вона трансцендентна до ґун̣ів матеріальної природи, але водночас керує ними.

Purport

Коментар

ERLÄUTERUNG: Obwohl der Höchste Herr der Ursprung aller Sinne der Lebewesen ist, hat Er keine materiellen Sinne wie sie. Eigentlich haben die individuellen Seelen spirituelle Sinne, aber im bedingten Leben sind diese von den materiellen Elementen bedeckt, und deshalb werden die Tätigkeiten der Sinne durch Materie hindurch manifestiert. Die Sinne des Höchsten Herrn jedoch sind nicht bedeckt. Seine Sinne sind transzendental und werden daher nirguṇa genannt. Mit guṇa sind die materiellen Erscheinungsweisen gemeint, aber die Sinne des Herrn sind frei von materieller Bedeckung. Man sollte verstehen, daß Seine Sinne nicht wie die unseren sind. Obwohl Er die Quelle all unserer Sinnestätigkeiten ist, hat Er transzendentale Sinne, die nicht verunreinigt sind. Dies wird in der Śvetāśvatara Upaniṣad (3.19) sehr schön erklärt: apāṇi-pādo javano grahītā. Der Herr, die Höchste Persönlichkeit Gottes, hat keine Hände, die von Materie verunreinigt sind, aber Er hat Hände und nimmt mit ihnen alle Opfer an, die Ihm dargebracht werden. Das ist der Unterschied zwischen der individuellen Seele und der Überseele. Die Überseele hat keine materiellen Augen, aber dennoch hat Sie Augen – wie könnte Sie sonst sehen? Die Überseele sieht alles – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie befindet Sich im Herzen des Lebewesens, und Sie weiß, was wir in der Vergangenheit getan haben, was wir gegenwärtig tun und was uns in der Zukunft erwartet. Dies wird auch in der Bhagavad-gītā bestätigt: Der Höchste Herr kennt alles, doch Ihn kennt niemand. Es wird beschrieben, daß der Höchste Herr keine Beine hat wie wir, daß Er Sich aber durch den Raum bewegen kann, weil Er spirituelle Beine hat. Mit anderen Worten, der Herr ist nicht unpersönlich; Er hat Augen, Beine, Hände und alles andere, und weil wir Teile des Höchsten Herrn sind, haben wir dies alles auch. Aber Seine Hände, Seine Beine, Seine Augen und Seine Sinne sind nicht durch die materielle Natur verunreinigt.

Верховний Господь, хоча і є джерелом усіх чуттів живих істот, Сам не має матеріальних чуттів. Насправді ж індивідуальні душі мають духовні чуття, але за обумовленого життя їхні чуття покрито матеріальними елементами, і тому їхня діяльність проявляється через матерію. Чуття ж Верховного Господа не покриті матеріальною пеленою. Його чуття трансцендентні й тому їх називають нірґун̣а. Ґун̣а означає якість матеріальної природи, Його ж чуття позбавлені такого матеріального покрову. Слід зрозуміти, що Його чуття завсім не такі, як наші. Хоча Він і є джерело нашої чуттєвої діяльності, Він має Свої трансцендентні чуття, яких не може торкнутись матеріальна скверна. Про це дуже добре сказано в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (3.19) у вірші апа̄н̣і-па̄до джавано ґрахı̄та̄. Верховний Бог-Особа не має рук, яких забруднює матеріальна природа, але руки у Нього є, і Він приймає все, що пропонують Йому в жертву. В цьому полягає різниця між обумовленою душею й Наддушею. У Нього немає матеріальних очей, але очі у Нього є, інакше як би Він міг бачити? Він бачить усе: минуле, теперішнє й майбутнє. Він живе в серці живої істоти, і знає, що ми здійснили в минулому, що робимо тепер і що очікує на нас в майбутньому. Це підтверджується і в Бгаґавад-ґı̄ті: «Він знає все, але Його не знає ніхто». Кажуть, що у Верховного Господа немає ніг, подібних до наших, однак Він може пересуватися в просторі, тому що має духовні ноги. Іншими словами, Господь не безособистісний. У Нього є очі, ноги, руки й усе інше, а ми — невід’ємні частки Верховного Господа — також маємо все це. Однак, Його руки, ноги, очі й чуття не забруднює матеріальна природа.

Die Bhagavad-gītā bestätigt ebenfalls, daß der Herr, wenn Er erscheint, durch Seine innere Energie so erscheint, wie Er ist. Er wird von der materiellen Energie nicht verunreinigt, denn Er ist der Herr der materiellen Energie. Aus den vedischen Schriften erfahren wir, daß Seine ganze körperliche Gestalt spirituell ist. Seine Gestalt ist ewig und wird sac-cid-ānanda-vigraha genannt. Er besitzt alle Füllen in Vollkommenheit. Er ist der Eigentümer allen Reichtums und der Besitzer aller Energie. Er ist der Intelligenteste, und Er ist voller Wissen. Dies sind einige der Merkmale der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Er ist der Erhalter aller Lebewesen und der Zeuge jeder Tätigkeit. Wie wir den vedischen Schriften entnehmen können, ist der Höchste Herr immer transzendental. Obwohl wir Seinen Kopf, Sein Gesicht, Seine Hände und Seine Beine nicht sehen können, sind sie da, und wenn wir auf die transzendentale Stufe erhoben werden, können wir die Gestalt des Herrn sehen. Aber weil unsere Sinne durch Materie verunreinigt sind, können wir Seine Gestalt nicht wahrnehmen. Deshalb können die Unpersönlichkeitsanhänger, die immer noch von der Materie beeinflußt werden, die Persönlichkeit Gottes nicht verstehen.

Бгаґавад-ґı̄та̄ також підтверджує, що коли Господь являється, Він приходить за допомогою Своєї внутрішньої потенції, таким, яким Він є. Він — володар матеріальної енерґії, і тому вона не забруднює Його. У ведичній літературі ми знаходимо свідчення того, що Його втілення цілком духовне. Він має вічну форму, яку називають сач-чід-а̄нанда-віґрахою. Він сповнений усіх щедрот. Він володіє всіма багатствами й усією енерґією. Він — наймудріший, і Він володіє всім знанням. Це — лише деякі з надзвичайних достоїнств Верховного Бога-Особи. Він підтримує існування всіх живих істот і є свідком усієї діяльності. І, як це можна зрозуміти з ведичної літератури, Верховний Господь завжди трансцендентний. Незважаючи на те, що ми не бачимо Його голови, лиця, рук та ніг, Він має їх; і коли ми піднімемось до трансцендентного рівня, то зможемо побачити Господній образ. Ми не здатні побачити Його форму лише тому, що наші чуття забруднює матеріальна природа. Тому імперсоналісти, які все ще перебувають під впливом матеріального, не здатні осягти Бога-Особу.