Skip to main content

TEXT 53

VERŠ 53

Text

Verš

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā
nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā

Synonyms

Synonyma

na — niemals; aham — Ich; vedaiḥ — durch ein Studium der Veden; na — niemals; tapasā — durch strenge Bußen; na — niemals; dānena — durch Wohltätigkeit; na — niemals; ca — auch; ijyayā — durch Verehrung; śakyaḥ — es ist möglich; evam-vidhaḥ — wie diese; draṣṭum — zu sehen; dṛṣṭavān — sehend; asi — du bist; mām — Mich; yathā — wie.

na — nikdy; aham — Ja; vedaiḥ — štúdiom Ved; na — nikdy; tapasā — prísnym pokáním; na — nikdy; dānena — dobročinnosťou; na — nikdy; ca — i; ijyayā — uctievaním; śakyaḥ — je možné; evam-vidhaḥ — takto; draṣṭum — uzrieť; dṛṣṭavān — vidiaci; asi — si; mām — Mňa; yathā — ako.

Translation

Překlad

Diese Form, die du mit deinen transzendentalen Augen siehst, kann weder durch ein bloßes Studium der Veden noch durch strenge Bußen, noch durch Wohltätigkeit, noch durch Verehrung verstanden werden. Durch solche Mittel ist es nicht möglich, Mich zu sehen, wie Ich bin.

Táto podoba, ktorú vidíš svojimi transcendentálnymi očami, nemôže byť pochopená prostým štúdiom Ved, tvrdým pokáním, dobročinnosťou ba ani uctievaním. Týmito spôsobmi ma nikto nemôže uzrieť takého, aký Som.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Kṛṣṇa erschien vor Seinen Eltern Vasudeva und Devakī zuerst in einer vierhändigen Gestalt und verwandelte Sich dann in die zweihändige Gestalt. Dieses Mysterium ist für Atheisten und Menschen, denen es an hingebungsvollem Dienst mangelt, sehr schwer zu verstehen. Gelehrte, die lediglich mittels grammatikalischer Kenntnisse oder akademischer Fähigkeiten die vedischen Schriften studiert haben, können Kṛṣṇa nicht verstehen. Auch kann Er nicht von Menschen verstanden werden, die formell zur Verehrung in den Tempel gehen. Sie besuchen zwar den Tempel, aber sie können Kṛṣṇa nicht so verstehen, wie Er ist. Kṛṣṇa kann, wie Er Selbst im nächsten Vers erklärt, nur durch den Pfad des hingebungsvollen Dienstes verstanden werden.

Kṛṣṇa sa najprv zjavil Svojím rodičom Vasudevovi a Devakī v štvorrukej podobe a potom sa premenil na batoľa s dvoma rukami. Tento zázrak veľmi ťažko pochopia ateisti alebo tí, ktorí nenasledujú zásady oddanej služby. Učenci, ktorí preštudovali Vedy, nemôžu poznať Kṛṣṇu na základe svojich lingvistických vedomostí alebo akademických kvalifikácií. Práve tak Ho nemôžu poznať ľudia, ktorí sa občas chodia pomodliť do kostola, mešity alebo chrámu. Títo ľudia síce navštevujú chrámy, no v skutočnosti nemôžu pochopiť Kṛṣṇu takého, aký je. Kṛṣṇa môže byť poznaný jedine prostredníctvom oddanej služby, čo bude vysvetlené Ním samotným v nasledujúcom verši.