Skip to main content

TEXT 44

VERŠ 44

Text

Verš

tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ
prasādaye tvām aham īśam īḍyam
piteva putrasya sakheva sakhyuḥ
priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum
tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ
prasādaye tvām aham īśam īḍyam
piteva putrasya sakheva sakhyuḥ
priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum

Synonyms

Synonyma

tasmāt — deshalb; praṇamya — Ehrerbietungen darbringend; praṇidhāya — niederlegend; kāyam — den Körper; prasādaye — um Barmherzigkeit flehen; tvām — Dir; aham — ich; īśam — dem Höchsten Herrn; īḍyam — verehrenswert; pitā iva — wie ein Vater; putrasya — mit einem Sohn; sakhā iva — wie ein Freund; sakhyuḥ — mit einem Freund; priyaḥ — ein Liebender; priyāyāḥ — mit der Geliebten; arhasi — Du solltest; deva — mein Herr; soḍhum — dulden.

tasmāt — preto; praṇamya — prejavy úcty; praṇidhāya — padajúc; kāyam — telo; prasādaye — prosiť o milosť; tvām — Tebe; aham — ja; īśam — Najvyššieho Pána; īḍyam — hodný úcty; pitā iva — ako otec; putrasya — so synom; sakhā iva — ako priateľ; sakhyuḥ — s priateľom; priyaḥ — milý; priyāyāḥ — s milým; arhasi — mal by si; deva — môj Pane; soḍhum — zhovievavý.

Translation

Překlad

Du bist der Höchste Herr, der für jedes Lebewesen verehrenswert ist. Deshalb falle ich vor Dir nieder, um Dir meine achtungsvollen Ehrerbietungen zu erweisen und Deine Barmherzigkeit zu erflehen. Bitte sieh über alle Vergehen hinweg, die ich Dir gegenüber begangen habe, so wie ein Vater die Frechheit seines Sohnes erduldet, ein Freund die Unverschämtheit eines Freundes oder ein Ehemann die Ungezwungenheit seiner Frau.

Si úctyhodný Najvyšší Pán, uctievaný všetkými živými tvormi. Padám pred Tebou na zem, aby som Ti vyjadril svoju hlbokú úctu a požiadal Ťa o milosť. Prosím, odpusť mi všetko, čoho som sa voči Tebe dopustil a buď ku mne zhovievavý, tak ako je zhovievavý otec k nehanebnému synovi, priateľ k bezočivosti priateľa, či žena k dôvernosti svojho muža.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Kṛṣṇas Geweihte sind in verschiedenen Beziehungen mit Kṛṣṇa verbunden; der eine sieht Kṛṣṇa als seinen Sohn, andere sehen Kṛṣṇa als Gemahl, als Freund oder als Meister. Kṛṣṇa und Arjuna verbindet die Beziehung der Freundschaft. So wie der Vater, der Ehemann oder ein Meister Nachsicht üben, so übt auch Kṛṣṇa Nachsicht.

Oddaní majú ku Kṛṣṇovi rôzne vzťahy, niekto s Ním jedná ako so svojím synom, iný sa k Nemu chová ako k svojmu manželovi, priateľovi alebo pánovi. Vzťah medzi Kṛṣṇom a Arjunom je priateľský. Tak ako býva zhovievavý otec, manžel alebo pán, tak je zhovievavý aj Kṛṣṇa.