Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Text

Verš

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

Synonyma

amī — all jene; hi — gewiß; tvām — Du; sura-saṅghāḥ — Scharen von Halbgöttern; viśanti — gehen ein; kecit — einige von ihnen; bhītāḥ — aus Furcht; prāñjalayaḥ — mit gefalteten Händen; gṛṇanti — bringen Gebete dar; svasti — aller Friede; iti — so; uktvā — sprechend; mahā-ṛṣi — große Weise; siddha-saṅghāḥ — vollkommene Wesen; stuvanti — singen Hymnen; tvām — zu Dir; stutibhiḥ — mit Gebeten; puṣkalābhiḥ — vedische Hymnen.

amī — ti všichni; hi — jistě; tvām — do Tebe; sura-saṅghāḥ — zástupy polobohů; viśanti — vstupují; kecit — někteří z nich; bhītāḥ — ze strachu; prāñjalayaḥ — se sepjatýma rukama; gṛṇanti — pronášejí modlitby; svasti — sláva; iti — takto; uktvā — hovořící; mahā-ṛṣi — velcí mudrci; siddha-saṅghāḥ — dokonalé bytosti; stuvanti — pějí hymny; tvām — Tobě; stutibhiḥ — s modlitbami; puṣkalābhiḥ — védskými hymny.

Translation

Překlad

All die Scharen der Halbgötter ergeben sich vor Dir und gehen in Dich ein. Einige bringen Dir furchterfüllt mit gefalteten Händen Gebete dar. Scharen großer Weiser und vollkommener Wesen rufen „Frieden!“ und singen Gebete und vedische Hymnen.

Celé zástupy polobohů se Ti odevzdávají a vstupují do Tebe. Někteří z nich se velmi bojí a pronášejí modlitby se sepjatýma rukama. Zástupy velkých mudrců a dokonalých bytostí Ti provolávají slávu a modlí se k Tobě pěním védských hymnů.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Die Halbgötter aller Planetensysteme fürchteten sich vor der schreckenerregenden Manifestation der universalen Form und ihrer gleißenden Ausstrahlung und beteten deshalb um Schutz.

Polobozi ve všech planetárních soustavách se báli hrozivého projevu vesmírné podoby a její oslnivé záře, a proto se modlili o ochranu.