Skip to main content

TEXT 24

VERŠ 24

Text

Verš

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

Synonyms

Synonyma

purodhasām — von allen Priestern; ca — auch; mukhyam — das Oberhaupt; mām — Mich; viddhi — verstehe; pārtha — o Sohn Pṛthās; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — von allen Befehlshabern; aham — Ich bin; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — von allen Gewässern; asmi — Ich bin; sāgaraḥ — der Ozean.

purodhasām — z kňazov; ca — tiež; mukhyam — vodca; mām — Ja; viddhi — vedz; pārtha — syn Pṛthy; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — medzi vojvodcami; aham — som; skandaḥ — Kārtikeja (poloboh vojny); sarasām — z vodných nádrží; asmi — som; sāgaraḥ — oceán.

Translation

Překlad

Wisse, o Arjuna, von den Priestern bin Ich das Oberhaupt, Bṛhaspati. Von den Generälen bin Ich Kārttikeya, und von den Gewässern bin Ich der Ozean.

Vedz, ó, Arjuna, že spomedzi kňazov som veľkňaz Bṛhaspati, medzi vojvodcami som Kārtikeya a z vodných nádrží som oceán.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Indra ist der oberste Halbgott der himmlischen Planeten, und er wird auch der König des Himmels genannt. Der Planet, auf dem er regiert, wird Indraloka genannt. Bṛhaspati ist Indras Priester, und da Indra das Oberhaupt aller Könige ist, ist Bṛhaspati das Oberhaupt aller Priester. Und ebenso wie Indra das Oberhaupt aller Könige ist, ist Skanda (Kārttikeya), der Sohn Pārvatīs und Śivas, das Oberhaupt aller Militärbefehlshaber. Und von allen Gewässern ist der Ozean am größten. Diese Repräsentationen Kṛṣṇas geben nur einen Hinweis auf Seine Größe.

Indra je najvyšší poloboh na nebeských planétach a je známy ako kráľ nebies. Planéta, na ktorej vládne, sa nazýva Indraloka. Bṛhaspati je Indrov kňaz, a keďže Indra je najväčší z kráľov, Bṛhaspati je najväčší z kňazov. Tak, ako je Indra najväčší z kráľov, tak je Skanda alebo Kārtikeja, syn Pārvatī a Śivu, najväčší spomedzi vojvodcov. Oceán je najväčší zo všetkých vodných nádrží. Tieto Kṛṣṇove reprezentácie sú iba náznakom Jeho majestátu.