Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Text

Tekst

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

Synonyms

Synonyms

purodhasām — von allen Priestern; ca — auch; mukhyam — das Oberhaupt; mām — Mich; viddhi — verstehe; pārtha — o Sohn Pṛthās; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — von allen Befehlshabern; aham — Ich bin; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — von allen Gewässern; asmi — Ich bin; sāgaraḥ — der Ozean.

purodhasām — af alle præster; ca — også; mukhyam — den førende; mām — Mig (som); viddhi — forstå; pārtha — O Pṛthās søn; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — af alle befalingsmænd; aham — Jeg er; skandaḥ — Kārttikeya; sarasām — af alle vandreservoirer; asmi — Jeg er; sāgaraḥ — havet.

Translation

Translation

Wisse, o Arjuna, von den Priestern bin Ich das Oberhaupt, Bṛhaspati. Von den Generälen bin Ich Kārttikeya, und von den Gewässern bin Ich der Ozean.

Du skal vide, O Arjuna, at af præster er jeg den ypperste, Bṛhaspati. Blandt generaler er Jeg Kārttikeya, og af vandreservoirer er Jeg havet.

Purport

Purport

ERLÄUTERUNG: Indra ist der oberste Halbgott der himmlischen Planeten, und er wird auch der König des Himmels genannt. Der Planet, auf dem er regiert, wird Indraloka genannt. Bṛhaspati ist Indras Priester, und da Indra das Oberhaupt aller Könige ist, ist Bṛhaspati das Oberhaupt aller Priester. Und ebenso wie Indra das Oberhaupt aller Könige ist, ist Skanda (Kārttikeya), der Sohn Pārvatīs und Śivas, das Oberhaupt aller Militärbefehlshaber. Und von allen Gewässern ist der Ozean am größten. Diese Repräsentationen Kṛṣṇas geben nur einen Hinweis auf Seine Größe.

FORKLARING: Indra er den vigtigste halvgud på de himmelske planeter og er kendt som himlens konge. Planeten, hvor han hersker, kaldes Indraloka. Bṛhaspati er Indras præst, og eftersom Indra er den største af alle konger, er Bṛhaspati den vigtigste af alle præster. Og ligesom Indra er den største konge, er Skanda eller Kārttikeya, Pārvatī og Herren Śivas søn, størst blandt militære ledere. Og af alle vandreservoirer er havet det største. Disse repræsentationer giver os bare antydninger af Kṛṣṇas storhed.