Skip to main content

TEXT 13

VERŠ 13

Text

Verš

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca
paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta
sa śabdas tumulo ’bhavat
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca
paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta
sa śabdas tumulo ’bhavat

Synonyms

Synonyma

tataḥ — danach; śaṅkhāḥ — Muschelhörner; ca — auch; bheryaḥ — große Trommeln; ca — und; paṇava-ānaka — kleine Trommeln und Kesselpauken; go-mukhāḥ — Hörner; sahasā — plötzlich; eva — gewiß; abhyahanyanta — ertönten gleichzeitig; saḥ — dieser; śabdaḥ — gemeinsamer Klang; tumulaḥ — tumultartig; abhavat — wurde.

tataḥ — potom; śaṅkhāḥ — lastúry; ca — tiež; bheryaḥ — veľké bubny; ca — a; panava-ānaka — bubienky a kotly; go-mukhāḥ — rohy; sahasā — zrazu; eva — istotne; abhyahanyanta — spoločne sa rozozneli; saḥ — tento; śabdaḥ — zmiešaný zvuk; tumulaḥ — búrlivý; abhavat — bol.

Translation

Překlad

Da ertönten plötzlich alle Muschelhörner, Trommeln, Signalhörner, Trompeten und Fanfaren, und der gemeinsame Klang war tosend.

Potom sa zrazu spoločne búrlivým hlasom rozozneli všetky lastúry, bubny, bubienky, kotly a rohy.