Skip to main content

Word for Word Index

ekam akṣaram
praṇava (oṁ) — Bg. 10.25
akṣaram
uforgængelig — Bg. 8.3, Bg. 11.37
stavelsen oṁ — Bg. 8.11
den ufejlbarlige — Bg. 11.18
hinsides sanserne — Bg. 12.1
det, som er hinsides sansernes opfattelsesevne — Bg. 12.3-4
eka-akṣaram
den ene stavelse — Bg. 8.13

Filter by hierarchy