Skip to main content

Search

KAPITEL 1
Vi er ikke disse kroppe dehī nityam avadhyo ’yaṁ dehe sarvasya bhārata tasmāt sarvāṇi bhūtāni na tvaṁ śocitum arhasi “Han, ...
KAPITEL 2
Ophøjelse i døden Der er forskellige slags transcendentalister, der kaldes yogīer – haṭha-yogīer, jñāna-yogīer, dhyāna-yogīer og bhakti-yogīer – og alle ...
KAPITEL 3
Befrielse fra de materielle planeter Jñānīerne og yogīerne er generelt upersonalister, og selv om de opnår en midlertidig form for ...
KAPITEL 4
The Sky Beyond the Universe Hvis selv de, der bor på højere planeter, er underkastet fødsel og død, hvorfor stræber ...
KAPITEL 5
I Kṛṣṇas selskab Hvis man får noget bedre, opgiver man helt naturligt alt, der er dårligere. Vi ønsker nydelse, men ...
Hinsides fødsel og død 1
Vi er ikke disse kroppe
Hinsides fødsel og død 1
dehī nityam avadhyo ’yaṁ dehe sarvasya bhārata tasmāt sarvāṇi bhūtāni na tvaṁ śocitum arhasi
Hinsides fødsel og død 1
“Han, der bor i kroppen, kan aldrig slås ihjel, O Bharatas efterkommer. Derfor behøver du ikke sørge over noget levende ...
Hinsides fødsel og død 1
Det allerførste skridt i selverkendelse er forståelsen af, at ens identitet er forskellig fra kroppen. “Jeg er ikke denne krop, ...
Hinsides fødsel og død 1
Når vi lever i den kropslige livsopfattelse, er vores ide om lykke som hos en person, der taler i vildelse. ...
Hinsides fødsel og død 1
Vi kan ikke benægte, at bevidsthed findes. En krop uden bevidsthed er en død krop. Så snart bevidstheden forsvinder fra ...
Hinsides fødsel og død 1
Både Śaṅkarācāryas upersonlighedstilhængere og vaiṣṇavaerne, der kommer i discipelrækken fra Śrī Kṛṣṇa, accepterer den virkelige eksistens af sjælen, men det ...