Skip to main content

Forord

Предговор към английското издание

Oprindeligt skrev jeg Bhagavad-gītā som den er i den form, der foreligger her. Under den første udgivelse blev det originale manuskript desværre skåret ned til under 400 sider uden illustrationer og uden forklaringer til de fleste af Śrīmad Bhagavad-gītās oprindelige vers. I alle mine andre bøger – Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Iśopaniṣad osv. – er systemet, at jeg først giver selve verset og derefter den engelske translitteration, ord-for-ord oversættelse fra sanskrit til engelsk, oversættelse og forklaring. Det gør bogen meget autoritativ og akademisk, og betydningen bliver selvindlysende. Det pinte mig derfor, da jeg måtte beskære mit originale manuskript. Men da efterspørgslen på Bhagavad-gītā som den er senere voksede betragteligt, opfordrede mange akademikere og hengivne mig til at trykke bogen i dens oprindelige form. Den udgave, der foreligger her, er således et forsøg på at udgive originalmanuskriptet til denne store kundskabsbog med fuldstændige paramparā-forklaringer for at give Kṛṣṇabevidstheds-bevægelsen et mere solidt og progressivt fundament.

Първоначално написах Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е във вида, който сега е пред вас. Когато книгата беше публикувана за първи път, оригиналният ръкопис, за съжаление, беше съкратен на по-малко от четиристотин страници, без илюстрации и пояснения към повечето от оригиналните стихове на Шрӣмад Бхагавад-гӣта̄. Във всички други мои книги – Шрӣмад-Бха̄гаватам, Шрӣ Ӣшопаниш̣ад и др. – системата е следната: предлагам оригиналния текст, английската му транскрипция, след това английската дума или израз, който отговаря на санскритската дума, после преводите и поясненията. Това прави книгата достоверна и научна, а смисълът сам по себе си ясен. Затова не бях много щастлив, когато трябваше да съкратя първоначалния си ръкопис. По-късно, интересът към Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е значително нарасна и бях помолен от много учени и предани* да представя книгата в първоначалния ѝ вид. Така че настоящият опит има за цел да предложи първоначалния ръкопис на тази велика книга на знанието, заедно с цялостно парампара̄ обяснение, за да може движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание постепенно да се установи.
* Думите, употребени в специфично значение, са маркирани със звездичка, когато се появят за първи път в текста. Тяхното обяснение, както и това на санскритските термини, може да бъде намерено в Речника в края на книгата – Б. пр.

Vores Kṛṣṇabevidstheds-bevægelse er ægte og historisk autoriseret såvel som naturlig og transcendental, for den bygger på Bhagavad-gītā som den er. Den er gradvist ved at blive den mest populære bevægelse i hele verden, især blandt den yngre generation. Den vækker også mere og mere interesse blandt den ældre generation. Ældre mennesker viser interesse i så høj grad, at mine disciples forældre og bedsteforældre opmuntrer os ved at blive livsmedlemmer af vores selskab, Det Internationale Samfund for Kṛṣṇa-bevidsthed. I Los Angeles kom mange fædre og mødre og udtrykte deres taknemmelighed over, at jeg leder Kṛṣṇabevidstheds-bevægelsen over hele verden. Nogle af dem fortalte mig, at det er amerikanernes store held, at jeg har startet Kṛṣṇabevidstheds- bevægelsen i USA. Men i virkeligheden er den egentlige fader til denne bevægelse Herren Kṛṣṇa Selv, siden den blev startet for meget længe siden og er nedsteget til menneskeheden gennem discipelrækken. Hvis jeg har nogen ære i denne forbindelse, tilkommer den ikke mig personligt, men bør gå til min evige åndelige mester, Hans Guddommelige Nåde Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Нашето движение за Кр̣ш̣н̣а съзнание е автентично, потвърдено от историята, естествено и трансцендентално поради това, че се базира на Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е. То постепенно става най-популярното движение в целия свят, особено сред по-младото поколение. От движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание все повече са привлечени и възрастните. Те се заинтересуваха до такава степен, че бащите и дядовците на мои ученици ни насърчават, като стават почетни членове на голямото ни общество – Международното общество за Кр̣ш̣н̣а съзнание. В Лос Анджелос много родители ме посещаваха, за да изразят признателността си, че разпространявам движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание в целия свят. Според някои от тях, за американците е голямо щастие, че съм започнал движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание в Америка. Всъщност, първоначалният баща на това движение е самият Бог, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, който го е създал преди много, много години, и то е достигнало човешкото общество чрез ученическа приемственост. Ако аз имам някакъв принос, той не е лично мой, а принадлежи на вечния ми духовен учител, негова Божествена Милост Ом Виш̣н̣упа̄да Парамахамса Паривра̄джака̄ча̄ря 108 Шрӣ Шрӣмад Бхактисиддха̄нта Сарасватӣ Госва̄мӣ Маха̄ра̄джа Прабхупа̄да.

Hvis jeg overhovedet har nogen fortjeneste i dette forehavende, er det kun, at jeg uden forvanskninger har forsøgt at præsentere Bhagavad-gītā som den er. Før min udgave af Bhagavad-gītā som den er blev langt de fleste engelske versioner udgivet for at opfylde en eller andens personlige ambitioner. Men formålet med vores forsøg på at forklare Bhagavad-gītā som den er er at præsentere Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇas, mission. Vores mål er at videregive det, som Kṛṣṇa gerne vil have, og ikke det, som verdslige spekulanter som politikere, filosoffer eller videnskabsmænd mener, for de har meget lidt forstand på Kṛṣṇa på trods af den viden, de ellers måtte have. Når Kṛṣṇa siger, man-manā bhava mad-bhakto, mad-yājī māṁ namaskuru (Bg. 18.65), hævder vi ikke ligesom de såkaldte kloge, at Kṛṣṇa og Hans indre ånd er forskellige fra hinanden. Kṛṣṇa er absolut, så der er ingen forskel på Kṛṣṇas navn, Kṛṣṇas form, Kṛṣṇas egenskaber, Kṛṣṇas lege osv. Denne absolutte natur hos Kṛṣṇa er svær at forstå for dem, der ikke er Kṛṣṇas hengivne inden for paramparā-systemet (discipelrækken). Normalt forsøger de videnskabsmænd, politikere, filosoffer og svāmīer, der ikke har fuldkomment kendskab til Kṛṣṇa, at tilsidesætte Kṛṣṇa eller slå Ham ihjel, når de skriver kommentarer til Bhagavad-gītā. Sådanne uautoriserede Bhagavad-gītā-kommentarer kaldes māyāvāda-bhāṣya. Herren Caitanya har advaret os mod den slags uautoriserede personer. Herren Caitanya gør det klart, at alle, der prøver at forstå Bhagavad-gītā ud fra et māyāvādī-synspunkt, begår en stor fadæse. Resultatet, som en sådan vildledt læser af Bhagavad-gītā høster, vil være at fare vild på den åndelige vejlednings vej og helt sikkert ikke komme hjem, tilbage til Guddommen.

Евентуалната ми заслуга е в това, че съм се опитал да представя Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, без никаква промяна. До сега почти всички издания на английски език са имали за цел да реализират нечия лична амбиция. Нашият опит да представим Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е се състои в следното: да изложим мисията на Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а. Наше задължение е да представим волята на Кр̣ш̣н̣а, а не на някой светски мислител, политик, философ или учен, защото, въпреки големите си познания, те знаят много малко за Кр̣ш̣н̣а. Когато Кр̣ш̣н̣а казва: ман-мана̄ бхава мад-бхакто мад-я̄джӣ ма̄м намаскуру... – ние, за разлика от т.нар. „учени, не твърдим, че Кр̣ш̣н̣а и неговият* вътрешен дух се различават. Кр̣ш̣н̣а е абсолютен и няма разлика между името на Кр̣ш̣н̣а, качествата на Кр̣ш̣н̣а, забавленията на Кр̣ш̣н̣а и т.н. Тази абсолютна позиция на Кр̣ш̣н̣а трудно може да се разбере от човек, който не е предан на Кр̣ш̣н̣а в системата на парампара̄ (ученическата приемственост). Когато пишат коментарите си върху Бхагавад-гӣта̄, т.нар. учени, политици, философи и сва̄мӣ без съвършено знание за Кр̣ш̣н̣а, се опитват да пренебрегнат или да убият Кр̣ш̣н̣а. Тези неавторитетни коментари върху Бхагавад-гӣта̄ са известни като ма̄я̄ва̄да-бха̄ш̣я и Господ Чайтаня ни предупреждава относно такива неавторитетни хора. Господ Чайтаня казва, че всеки, който се опитва да разбере Бхагавад-гӣта̄ от гледна точка на Ма̄я̄ва̄дӣте, допуска голяма грешка. В резултат от такава груба грешка, погрешно воденият ученик на Бхагавад-гӣта̄ със сигурност ще бъде объркан по пътя на духовното си развитие и няма да се завърне обратно вкъщи, при Бога.
* В стремежа си да направим текста лек за четене и възприемане, си позволихме да не спазваме стриктно правилото да се изписват с главна буква всички местоимения, които се отнасят се до Бог – Б. пр.

Vores eneste formål med at præsentere Bhagavad-gītā som den er er at lede den betingede elev til formålet, for hvilket Kṛṣṇa nedstiger til denne planet én gang i Brahmās dag eller for hver 8.600.000.000 år. Dette formål bliver forklaret i Bhagavad-gītā, og vi er nødt til at acceptere det, som det er, ellers er der ingen grund til at forsøge at forstå Bhagavad-gītā og dens taler, Herren Kṛṣṇa. Herren Kṛṣṇa talte først Bhagavad-gītā til solguden for nogle hundrede millioner år siden. Den kendsgerning bliver vi nødt til at acceptere, og således kan vi på baggrund af Kṛṣṇas autoritet forstå Bhagavad-gītās historiske betydning uden forvanskning. At fortolke Bhagavad-gītā uden henvisning til Kṛṣṇas ønske er den største forseelse. Hvis man vil reddes fra denne forseelse, bliver man nødt til at forstå Herren som Guddommens Højeste Personlighed, sådan som Han direkte blev forstået af Arjuna, Herren Kṛṣṇas første discipel. En sådan forståelse af Bhagavad-gītā er autoriseret og kan virkelig gavne menneskesamfundet i dets bestræbelse på at erkende livets mission.

Моето единствено намерение е да представя Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, и тя да води обусловените* души към същата цел, заради която Кр̣ш̣н̣а идва на тази планета веднъж в деня на Брахма̄, т.е. на всеки 8   600   000   000 години. Това обяснение е дадено в Бхагавад-гӣта̄ и трябва да го приемем такова, каквото е. В противен случай няма смисъл да се опитваме да разберем Бхагавад-гӣта̄ и този, който я произнася – Бог Кр̣ш̣н̣а. Господ Кр̣ш̣н̣а изрича Бхагавад-гӣта̄ за първи път пред полубога на Слънцето, преди стотици милиони години. Трябва да приемем този факт на базата на авторитета на Кр̣ш̣н̣а, без погрешни тълкувания – така ще разберем историческото значение на Бхагавад-гӣта̄. Да тълкуваме Бхагавад-гӣта̄, без да се съобразяваме с желанието на Кр̣ш̣н̣а, е голяма грешка. За да се предпазим от тази грешка, трябва да осъзнаем Бога като Върховната Личност, както непосредствено е осъзнат от Арджуна, първия ученик на Господ Кр̣ш̣н̣а. Такова разбиране на Бхагавад-гӣта̄ е наистина авторитетно и полезно за благополучието на човешкото общество при изпълнението на мисията на живота.

Kṛṣṇabevidstheds-bevægelsen er essentiel, da den stiller livets højeste fuldkommenhed til rådighed for menneskeheden. Hvordan dette er tilfældet, bliver forklaret til fulde i Bhagavad-gītā. Materialistiske kværulanter har desværre udnyttet Bhagavad-gītā til at fremme deres egne dæmoniske tendenser og lede folk på vildspor væk fra den rette forståelse af livets enkle og indlysende principper. Alle må forstå, hvordan Gud eller Kṛṣṇa er stor, og alle skal have kendskab til de levende væseners virkelige position. Alle bør vide, at et levende væsen for evigt er en tjener, og at medmindre man tjener Kṛṣṇa, tvinges man til at tjene den materielle verdens illusion i alle dens forskellige afskygninger i den materielle naturs tre kvaliteter og således bestandigt vandre i kredsløbet af fødsel og død. Selv de såkaldte befriede māyāvādī-spekulanter kan ikke undslippe denne proces. Denne kundskab udgør en stor videnskab, og det er for de levende væseners egen skyld, at de alle skal stifte bekendtskab med den.

Движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание е от първостепенно значение за човешкото общество; то предлага най-висшето съвършенство на живота. А Бхагавад-гӣта̄ обяснява подробно как става това. За съжаление, светските коментатори използват Бхагавад-гӣта̄, за да развиват демоничните си наклонности и да отклоняват хората от правилното разбиране на елементарните житейски принципи. Всеки трябва да знае колко велик е Бог, или Кр̣ш̣н̣а. Всеки трябва да знае истинската позиция на живите същества. Всеки трябва да знае, че живото същество е вечен слуга и ако не служи на Кр̣ш̣н̣а, ще служи на илюзията в различни комбинации на трите материални гун̣и, вечно скитайки из кръговрата на раждане и смърт. Дори т.нар. „освободен Ма̄я̄ва̄дӣ мислител е принуден да търпи този процес. Това знание е велика наука и всяко живо същество трябва да чуе за нея, заради собствения си интерес.

Folk i almindelighed, især i denne Kalis tidsalder, lader sig besnære af Kṛṣṇas ydre energi, og de tror fejlagtigt, at mennesket kan blive lykkeligt gennem udvikling af materielle bekvemmeligheder. De har ingen viden om, at den materielle eller ydre natur er meget stærk, for alle er de slavebundet af den materielle naturs strenge love. Et levende væsen er lykkeligt som en uadskillelig del af Herren, og derfor er det dets naturlige funktion at tjene Herren direkte. Men forblændet af illusion forsøger man i stedet at blive lykkelig ved at tjene sin personlige sansetilfredsstillelse på forskellige måder, der aldrig vil gøre én lykkelig. I stedet for at tilfredsstille sine egne materielle sanser bør man derfor tilfredsstille Herrens sanser. Det er livets højeste fuldkommenhed. Herren ønsker dette, og Han forlanger det. Man må forstå dette centrale punkt i Bhagavad- gītā. Vores Kṛṣṇabevidstheds-bevægelse lærer hele verden dette centrale punkt, og fordi vi ikke forvansker temaet i Bhagavad-gītā som den er, må alle, der for alvor er interesseret i at få fuldt udbytte af at læse Bhagavad- gītā, hente hjælp hos Kṛṣṇabevidstheds-bevægelsen for i praksis at kunne forstå Bhagavad-gītā under Herrens direkte vejledning. Vi håber derfor, at folk vil få den største gavn af at læse Bhagavad-gītā som den er, sådan som vi har fremlagt den her, og hvis blot ét eneste menneske bliver Herrens rene hengivne, vil vi anse vores bestræbelse for vellykket.

Голяма част от хората, особено днес, в епохата на Кали, са очаровани от външната енергия на Кр̣ш̣н̣а и погрешно мислят, че с напредък в областта на материалния комфорт ще станат щастливи. Те не знаят колко силна е материалната, външната природа, и как всеки е здраво обвързан от строгите ѝ закони. Живото същество е щастливо като неразделно свързана с Бога частица; неговата естествена функция е да му служи непосредствено. Омаян от илюзията, всеки се опитва да бъде щастлив, служейки под различни форми на собственото си сетивно наслаждение. Но така никога не става щастлив. Вместо да удовлетворява собствените си материални сетива, човек трябва да удовлетворява сетивата на Бога. Това е най-висшето съвършенство на живота. Бог желае и изисква това. Всеки трябва да разбере този основен принцип в Бхагавад-гӣта̄. Нашето движение за Кр̣ш̣н̣а съзнание учи целия свят на този основен принцип и понеже ние не замърсяваме темата на Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, всеки заинтересуван и желаещ да извлече полза от изучаването на Бхагавад-гӣта̄, трябва да потърси помощ от движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание за практическото ѝ разбиране, под непосредственото ръководство на Бога. Ето защо се надяваме, че хората ще извлекат най-голяма полза от изучаването на Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е, както сме я представили тук, и дори само един от тях стане чист предан на Бога, ние ще считаме опита си за успешен.

A. C. Bhaktivedanta Swami
Den 12. maj 1971
Sydney, Australien

А. Ч. Бхактиведанта Свами
Сидни, Австралия 12 май 1971 г.