Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Tekst

Текст

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
авйакто ’кшара ітй уктас
там а̄хух̣ парама̄м̇ ґатім
йам̇ пра̄пйа на нівартанте
тад дга̄ма парамам̇ мама

Synonyms

Послівний переклад

avyaktaḥ — umanifesteret; akṣaraḥ — ufejlbarlig; iti — således; uktaḥ — siges (det); tam — den; āhuḥ — de kalder; paramām — det yderste; gatim — bestemmelsessted; yam — den, som; prāpya — efter at have opnået; na — aldrig; nivartante — de kommer tilbage; tat — det; dhāma — bolig; paramam — højeste; mama — Min.

авйактах̣—непроявлений; акшарах̣—непогрішимий; іті—так; уктах̣—названий; там—той; а̄хух̣—відомий; парама̄м—кінцеву; ґатім—призначення; йам—який; пра̄пйа—здобуваючи; на—ніколи; нівартанте—повертається; тат—те; дга̄ма—царство; парамам— верховне; мама—Моє.

Translation

Переклад

Det, som vedāntisterne beskriver som umanifesteret og ufejlbarligt, det, der er kendt som det højeste bestemmelsessted, det sted, hvorfra ingen vender tilbage, når først de er kommet dertil – det er Min højeste bolig.

Те, що веда̄нтисти описують, як невиявлене й вільне од скверни гріха, те, що відоме як місце вищого призначення, досягнувши якого, жива істота ніколи не повертається назад — це і є Моя верховна обитель.

Purport

Коментар

FORKLARING: Guddommens Personlighed, Kṛṣṇas, højeste bolig bliver beskrevet i Brahma-saṁhitā som cintāmaṇi-dhāma, et sted, hvor alle ønsker bliver opfyldt. Herren Kṛṣṇas højeste bolig, der hedder Goloka Vṛndāvana, er fuld af paladser af ønskesten. Der er også træer, der kaldes “ønsketræer”, der kan give én enhver form for mad, man kan ønske sig, og der er køer, der kaldes surabhi-køer, der giver ubegrænset med mælk. Herren opvartes af hundredetusindvis af lykkegudinder (Lakṣmīer) i den bolig, og Han bliver kaldt Govinda, den oprindelige Herre og alle årsagers årsag. Herren har for vane at spille på Sin fløjte (veṇuṁ kvaṇantam), Hans transcendentale form er den mest tiltrækkende i alle verdener, Hans øjne er som lotussens kronblade, og Hans krop har farve som skyer. Han er så attraktiv, at Hans skønhed overgår tusindvis af amoriners. Han er iført en safrangul klædning og har en blomsterkrans om halsen og en påfuglefjer i Sit hår. I Bhagavad-gītā giver Herren Kṛṣṇa kun en antydning af Sin personlige bolig, Goloka Vṛndāvana, der er den allerhøjeste planet i det åndelige rige. En levende beskrivelse finder vi i Brahma-saṁhitā. I den vediske litteratur (Kaṭha Upaniṣad 1.3.11) står der, at der findes intet højere end den Højeste Guddoms bolig, og at den bolig er det endelige mål (puruṣān na paraṁ kiñcit, sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). Når man er nået dertil, vender man aldrig tilbage til den materielle verden. Der er ingen forskel på Kṛṣṇas højeste bolig og Kṛṣṇa Selv, for de er af samme kvalitet. Her på Jorden er Vṛndāvana, der ligger 150 kilometer sydøst for Delhi, en tro kopi af Goloka Vṛndāvana i den åndelige verden. Da Kṛṣṇa steg ned til Jorden, fornøjede Han Sig i det særlige landområde, der er kendt som Vṛndāvana og dækker et areal på omkring 430 kvadratkilometer i Mathurā-distriktet i Indien.

Верховну обитель Бога-Особи, Кр̣шн̣и, описано в Брахма-сам̇гіті як чінта̄ман̣і-дга̄му, місце, де здійснюються всі бажання. Верховна обитель Господа Кр̣шн̣и, відома як Ґолока Вр̣ндава̄на, усіяна безліччю палаців, зроблених з філософського каменю. Там також ростуть дерева, що їх називають «деревами бажань», вони дають їжу, яку лише побажаєш; там живуть корови сурабгі, що дають молоко в необмеженій кількості. В цій обителі Господу служать сотні тисяч богинь процвітання (Лакшмı̄), а Його Самого називають Ґовіндою, бо Він — одвічний Господь, причина всіх причин. Господь звичайно грає там на Своїй флейті (вен̣ум̇ кван̣антам). Його трансцендентна форма — найпрекрасніша в усіх трьох світах: Його очі подібні до пелюсток лотосу, а тіло Його своїм кольором нагадує хмару. Він настільки привабливий, що Його краса перевершує вроду тисячі купідонів. На Ньому одяг шафранового кольору й ґірлянда на шиї, а волосся прикрашає павичеве перо. В Бгаґавад-ґı̄ті Господь Кр̣шн̣а лише натякає про Свою обитель, Ґолоку Вр̣ндава̄на, яка є найвищою планетою духовного царства. Яскравий опис її дано в Брахма-сам̇гіті. Ведична література (Кат̣га Упанішада 1.3.11) твердить, що немає нічого, що перевершувало б обитель Верховного Бога, і що обитель ця є кінцевою метою: пуруша̄н на парам̇ кін̃чіт са̄ ка̄шт̣га̄ парама̄ ґатіх̣. Той, хто досягає її, ніколи не повертається в матеріальний світ. Верховна обитель Кр̣шн̣и і Сам Кр̣шн̣а — це одне й те ж саме, якісно вони не відмінні. На нашій Землі, за дев’яносто миль на південний схід від Делі, є Вр̣ндава̄на, копія верховної планети Ґолоки Вр̣ндава̄на, що перебуває в духовному небі. Коли Кр̣шн̣а прийшов на Землю, Він розважався саме там — у Вр̣ндава̄ні, площа якої становить 168 квадратних миль в окрузі Матгура̄, в Індії.