Skip to main content

TEXT 21

제21절

Tekst

원문

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
아뱍똑’끄샤라 이뜍따스 avyakto ’kṣara ity uktas
땀 아후 빠라맘 가띰 tam āhuḥ paramāṁ gatim
얌 쁘라뺘 나 니바르딴떼 yaṁ prāpya na nivartante
딷 다마 빠라맘 마마 tad dhāma paramaṁ mama

Synonyms

동의어

avyaktaḥ — umanifesteret; akṣaraḥ — ufejlbarlig; iti — således; uktaḥ — siges (det); tam — den; āhuḥ — de kalder; paramām — det yderste; gatim — bestemmelsessted; yam — den, som; prāpya — efter at have opnået; na — aldrig; nivartante — de kommer tilbage; tat — det; dhāma — bolig; paramam — højeste; mama — Min.

아뱍따하: 비발현의, 악샤라하: 오류가 없는, 이띠: 그래서, 욱따하: 라고 한다, 땀: 그것, 아후: 알려지다, 빠라맘: 궁극적인 것, 가띰: 목적지, 얌: 그것, 쁘라뺘: 얻는, 나: 결코, 니바르딴떼: 돌아오다, 땃: 저것, 다마: 보금자리, 빠라맘: 최상의, 마마: 나의.

Translation

번역

Det, som vedāntisterne beskriver som umanifesteret og ufejlbarligt, det, der er kendt som det højeste bestemmelsessted, det sted, hvorfra ingen vender tilbage, når først de er kommet dertil – det er Min højeste bolig.

베단따 학자들이 발현하지 않았고 오류가 없다고 묘사하는 것, 최상의 목적지로 알려진 것, 도달하면 두 번 다시 돌아오지 않는 곳, 그것은 나의 지고한 보금자리이니라.

Purport

주석

FORKLARING: Guddommens Personlighed, Kṛṣṇas, højeste bolig bliver beskrevet i Brahma-saṁhitā som cintāmaṇi-dhāma, et sted, hvor alle ønsker bliver opfyldt. Herren Kṛṣṇas højeste bolig, der hedder Goloka Vṛndāvana, er fuld af paladser af ønskesten. Der er også træer, der kaldes “ønsketræer”, der kan give én enhver form for mad, man kan ønske sig, og der er køer, der kaldes surabhi-køer, der giver ubegrænset med mælk. Herren opvartes af hundredetusindvis af lykkegudinder (Lakṣmīer) i den bolig, og Han bliver kaldt Govinda, den oprindelige Herre og alle årsagers årsag. Herren har for vane at spille på Sin fløjte (veṇuṁ kvaṇantam), Hans transcendentale form er den mest tiltrækkende i alle verdener, Hans øjne er som lotussens kronblade, og Hans krop har farve som skyer. Han er så attraktiv, at Hans skønhed overgår tusindvis af amoriners. Han er iført en safrangul klædning og har en blomsterkrans om halsen og en påfuglefjer i Sit hår. I Bhagavad-gītā giver Herren Kṛṣṇa kun en antydning af Sin personlige bolig, Goloka Vṛndāvana, der er den allerhøjeste planet i det åndelige rige. En levende beskrivelse finder vi i Brahma-saṁhitā. I den vediske litteratur (Kaṭha Upaniṣad 1.3.11) står der, at der findes intet højere end den Højeste Guddoms bolig, og at den bolig er det endelige mål (puruṣān na paraṁ kiñcit, sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). Når man er nået dertil, vender man aldrig tilbage til den materielle verden. Der er ingen forskel på Kṛṣṇas højeste bolig og Kṛṣṇa Selv, for de er af samme kvalitet. Her på Jorden er Vṛndāvana, der ligger 150 kilometer sydøst for Delhi, en tro kopi af Goloka Vṛndāvana i den åndelige verden. Da Kṛṣṇa steg ned til Jorden, fornøjede Han Sig i det særlige landområde, der er kendt som Vṛndāvana og dækker et areal på omkring 430 kvadratkilometer i Mathurā-distriktet i Indien.

인격신, 끄리쉬나의 지고한 보금자리는 브라흐마 삼히따에서 찐따마니 다마(cintāmaṇi-dhāma), 즉 모든 소원이 성취되는 곳이라고 묘사된다. 골로까 브린다반이라고 하는 주 끄리쉬나의 지고한 보금자리는 만지면 소원이 이루어지는 돌(touchstone)로 만들어진 궁전으로 가득하다. 수요에 따라 어떠한 먹거리도 공급하는 “소원의 나무(desire tree)”라고 하는 나무들도 있고, 무한한 우유를 공급할 수 있는 “수라비(surabhi)”라고 하는 소들도 있다. 이곳에서 주는 헤아릴 수 없이 많은 행운의 여신(락쉬미)에게서 시중 받으며 고빈다, 원초적 주, 모든 원인의 원인이라고 불린다. 주는 종종 당신의 피리(베눔 끄바난땀 veṇuṁ kvaṇantam)를 불기도 하신다. 그의 초월적 형상은 전 세상에서 가장 매력적이다. 당신의 눈은 연꽃잎과 같고, 몸의 색깔은 구름의 색깔과도 같다. 당신은 너무나 매력적이어서 그 아름다움은 수천의 큐피드를 능가한다. 끄리쉬나는 사프란 색의 옷을 입고, 목에는 화환이 걸려있으며 머리에는 공작새 깃털이 꽂혀 있다. 바가바드 기따에서 주 끄리쉬나께서는 영적 왕국의 지고한 행성이자 당신의 개인적 보금자리인 골로까 브린다반에 관해 작은 암시만을 주신다. 생생한 묘사는 브라흐마 삼히따에 나와있다. 베다 문헌(까타 우빠니샤드 1.3.11)에서 말하기를, 최고인격신의 보금자리보다 더 높은 곳은 없으며, 그 보금자리가 궁극적 목적지라고 명시한다(뿌루샨 나 빠람 낀찟 사 까쉬타 빠라마 가띠히 puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). 그곳에 이르면 이 물질계로 다시는 돌아오지 않는다. 끄리쉬나의 지고한 보금자리와 끄리쉬나 당신은 서로 다르지 않고, 똑같은 자질을 갖추고 있다. 지상에 있는 브린다반은 델리 남동쪽으로 90마일 떨어져 있는 곳으로, 영적 세계에 존재하는 지고한 골로까 브린다반의 복사판이다. 끄리쉬나가 지상에 강림하셨을 때, 브린다반이라고 하는 특정한 땅에서 유희를 보이셨고, 이곳은 인도의 마투라(Mathurā) 지역에 있으며 약 84평방 마일에 달한다.