Skip to main content

TEXT 17

第17節

Tekst

テキスト

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ
サハスルア-ユガ-パリャンタン
アハr ヤダ ブラhマノ ヰドオハ
ラトリマ ユガ-サハスルアンタマ
テ 'ホ-ラトラ-ヰド ジャナハ

Synonyms

Synonyms

sahasra — et tusinde; yuga — tidsaldre; paryantam — indbefattet; ahaḥ — dag; yat — det, som (er); brahmaṇaḥ — Brahmās; viduḥ — de forstår; rātrim — nat; yuga — tidsaldre; sahasra-antām — som ligeledes slutter efter et tusinde; te — de; ahaḥ-rātra — dag og nat; vidaḥ — som forstår; janāḥ — folk.

sahasra — 千; yuga — 時代; paryantam —含む; ahaḥ — 昼; yat — その; brahmaṇaḥ — ブラフマーの; viduḥ — 彼らは知る; rātrim — 夜; yuga — 時代; sahasra-antām — 同様に一千年の終わり; te —彼らは; ahaḥ-rātra — 昼と夜; vidaḥ — 理解する; janāḥ — 人々

Translation

Translation

Ifølge menneskelig tidsregning udgør et tusinde tidsaldre sammenlagt én af Brahmās dage. Og det er også varigheden af hans nat.

地球的計算によれば、(四つの時代を一周期として)ブラフマーの一昼は千周期、そして夜も千周期。

Purport

Purport

FORKLARING: Varigheden af det materielle univers er begrænset. Det bliver manifesteret i perioder af kalpaer. En kalpa er en af Brahmās dage, og en af Brahmās dage består af 1000 cykler af de fire yugaer eller tidsaldre: Satya, Tretā, Dvāpara og Kali. Satya-perioden kendetegnes af dyd, visdom og religion. Der er så godt som ingen uvidenhed eller laster, og denne yuga varer 1.728.000 år. I Tretā-yuga holder det moralske fordærv sit indtog, og denne yuga varer 1.296.000 år. I Dvāpara-yuga er der en endnu større tilbagegang i dyd og religion, det moralske fordærv vokser, og denne yuga varer 864.000 år. Endelig er der Kali-yuga (den nuværende tidsalder, vi nu har gennemgået i de sidste 5.000 år), hvor strid, uvidenhed, irreligion og lastefuldhed florerer i overmål, og sand dyd praktisk taget ikke eksisterer længere. Denne yuga varer 432.000 år. I Kali-yuga vokser det moralske forfald i en sådan grad, at den Højeste Herre viser Sig personligt ved yugaens afslutning som Kalki-avatāraen, tilintetgør dæmonerne, redder Sine hengivne og indleder en ny Satya- yuga. Derefter starter hele forløbet forfra. Disse fire yugaer gentaget 1000 gange udgør én af Brahmās dage, og det samme antal udgør en nat. Brahmā lever i 100 sådanne “år” og dør derefter. Disse “100 år” svarer efter jordisk tidsregning til 311 billioner og 40 milliarder år. Ifølge disse beregninger virker Brahmās liv fantastisk og endeløst, men set med evighedens øjne er det blot som et kort lynglimt. I Årsagsoceanet dukker utallige Brahmāer op og forsvinder igen som bobler i Atlanten. Brahmā og hans skabelse er alle dele af det materielle univers, og derfor gennemgår de konstant forandringer.

物質宇宙の存続期間は有限である。それはカルパの周期のなかで現象する。一カルパがブラフマーの一昼なのだ。そしてブラフマーの一昼で、四つの時代(サテャ、トレーター、ドヴァーバラ、カリ)が千年まわる。サテャ周期は美徳と智恵と宗教の時代。無知とか悪徳が全く存在しない。この瑜伽は百七十二万八千年続く。トレーター・ユガには悪魔が現れてくる。百二十九万六千年続く。ドヴァーパラ・ユガになると、前の時代より美徳と宗教は衰えてくる。そして悪徳が増大する。八十六万四千年続く。そして最後にカリ・ユガ(今私たちが生きている時代。五千年前からこの時代に入った)になると争いと無知と無宗教がはびこって、真実の美徳は殆ど無い。四十三万二千年続く。カリ・ユガには悪徳がはびこって、あまりにもひどい状況となるので、時代の終わりころになると至上主みずからカルキ・アヴァーターラとして現れて、悪魔どもを滅ぼして献身者たちを救って下さる。そして次のサテャ時代が始まるのだ。こうしてまた、同じことを繰り返す。この四つのユガが千年まわる期間がブラフマーの一昼であり、またこれと同じ期間がブラフマーの一夜である。ブラフマーはそのような“年”を百年生きて、そして死ぬ。この“百年”を地上での計算で言えば、三百十一兆四千万年ということになる。ブラフマーの生涯を計算すると、これではまるで終が無いのと同じような感じになるが、それでも“永遠”から観たら、雷光のひらめき程度なのだ。しかも“原因の海”には数えきれないほどのブラフマーたちが、大西洋の水泡のように現れたり消えたりしている。ブラフマーと彼の創造したものはすべて、物質宇宙の一部なのだから、それらは絶えず変化流転しているわけだ。

I det materielle univers er ikke engang Brahmā fri for processen af fødsel, alderdom, sygdom og død. Brahmā er imidlertid direkte engageret i den Højeste Herres tjeneste i forvaltningen af dette univers, og derfor opnår han øjeblikkeligt befrielse. Ophøjede sannyāsīer bliver forfremmet til Brahmās særlige planet, Brahmaloka, der er det materielle univers’ øverste planet, der overlever alle de himmelske planeter i planetsystemets højere sfærer, men når tiden er inde, bliver selv Brahmā og alle beboerne på Brahmaloka underlagt døden ifølge den materielle naturs lov.

物質宇宙においては、ブラフマーでさえ、生老病死の過程から抜け出せない。だが、ブラフマーは、この宇宙の経営にあたって直接至上主に奉仕している。だから彼はすぐに解放される。高度に進化したサンニャーシーたちはブラフマーの住む惑星、つまりブラフマローかに昇り住むのだが、ここは物質宇宙で最高の惑星であって、惑星系の上層部にあるどの天国の惑星よりも長く残存するけれども、やがて時期が到来すれば、ブラフマーもブラフマーローカの住人たちもすべて、物質世界の法則に従って死ぬことになる。