Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Tekst

Tekst

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ
sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ

Synonyms

Synonyms

sahasra — et tusinde; yuga — tidsaldre; paryantam — indbefattet; ahaḥ — dag; yat — det, som (er); brahmaṇaḥ — Brahmās; viduḥ — de forstår; rātrim — nat; yuga — tidsaldre; sahasra-antām — som ligeledes slutter efter et tusinde; te — de; ahaḥ-rātra — dag og nat; vidaḥ — som forstår; janāḥ — folk.

sahasra — tuhat; yuga — ajastud; paryantam — kaasa arvates; ahaḥ — päev; yat — see, mis; brahmaṇaḥ — Brahmā; viduḥ — nad teavad; rātrim — öö; yuga — ajastud; sahasra-antām — samamoodi, tuhande järel lõppedes; te — nemad; ahaḥ-rātra — päev ja öö; vidaḥ — kes mõistavad; janāḥ — inimesed.

Translation

Translation

Ifølge menneskelig tidsregning udgør et tusinde tidsaldre sammenlagt én af Brahmās dage. Og det er også varigheden af hans nat.

Inimeste ajaarvestuse kohaselt on ühe Brahmā päeva pikkuseks tuhat ajastut ning sama kaua kestab ka üks Brahmā öö.

Purport

Purport

FORKLARING: Varigheden af det materielle univers er begrænset. Det bliver manifesteret i perioder af kalpaer. En kalpa er en af Brahmās dage, og en af Brahmās dage består af 1000 cykler af de fire yugaer eller tidsaldre: Satya, Tretā, Dvāpara og Kali. Satya-perioden kendetegnes af dyd, visdom og religion. Der er så godt som ingen uvidenhed eller laster, og denne yuga varer 1.728.000 år. I Tretā-yuga holder det moralske fordærv sit indtog, og denne yuga varer 1.296.000 år. I Dvāpara-yuga er der en endnu større tilbagegang i dyd og religion, det moralske fordærv vokser, og denne yuga varer 864.000 år. Endelig er der Kali-yuga (den nuværende tidsalder, vi nu har gennemgået i de sidste 5.000 år), hvor strid, uvidenhed, irreligion og lastefuldhed florerer i overmål, og sand dyd praktisk taget ikke eksisterer længere. Denne yuga varer 432.000 år. I Kali-yuga vokser det moralske forfald i en sådan grad, at den Højeste Herre viser Sig personligt ved yugaens afslutning som Kalki-avatāraen, tilintetgør dæmonerne, redder Sine hengivne og indleder en ny Satya- yuga. Derefter starter hele forløbet forfra. Disse fire yugaer gentaget 1000 gange udgør én af Brahmās dage, og det samme antal udgør en nat. Brahmā lever i 100 sådanne “år” og dør derefter. Disse “100 år” svarer efter jordisk tidsregning til 311 billioner og 40 milliarder år. Ifølge disse beregninger virker Brahmās liv fantastisk og endeløst, men set med evighedens øjne er det blot som et kort lynglimt. I Årsagsoceanet dukker utallige Brahmāer op og forsvinder igen som bobler i Atlanten. Brahmā og hans skabelse er alle dele af det materielle univers, og derfor gennemgår de konstant forandringer.

Materiaalne universum eksisteerib vaid teatud aja jooksul. See avaldub kalpade tsüklites. Üks kalpa on üks Brahmā päev ning üks Brahmā päev koosneb tuhandest nelja yuga ehk ajastu tsüklist. Need neli yugat on satya, tretā, dvāpara ja kali. Satya ajastut iseloomustavad vooruslikkus, teadmised ja religioon; see yuga on praktiliselt täiesti vaba teadmatusest ja pahedest ning kestab 1 728 000 aastat. Tretā-yuga ajal, mis kestab 1 296 000 aastat, ilmnevad juba ka pahed. Dvāpara-yuga jooksul toimub veelgi suurem kõrvalekaldumine vooruslikkusest ja religioonist ning pahed võtavad enam võimust. Dvāpara-yuga kestab 864 000 aastat. Viimases yugas, kali- yugas, mida oleme kogenud viimase viie tuhande aasta jooksul, on täielikult võimust võtnud vaen, teadmatus, ateism ja pahed ning tõeline vooruslikkus on praktiliselt kadunud. See yuga kestab 432 000 aastat. Kali-yuga ajal võtavad pahed sedavõrd võimust, et selle lõpul ilmub Kõigekõrgem Jumal Ise Kalki-avatārana, hävitades deemonid, päästes Oma pühendunud ning andes alguse uuele satya-yugale. Sedasi algab yugade tsükkel uuesti. Kordudes tuhat korda, on need neli yugat ühe Brahmā päeva pikkuseks, ning sama kaua kestab ka Brahmā öö. Brahmā elab sada sellist „aastat" ning seejärel sureb. Maa kalkulatsioonide kohaselt on need „sada aastat" kokku 311 biljonit ja 40 miljardit aastat. Neid arvutusi vaadates tundub Brahmā elu lõputu ja imepärasena, kuid igaviku vaatepunktist on see sama lühike kui valgusesähvatus. Põhjuste ookeanis tõuseb ja kaob lugematul hulgal Brahmāsid kui veemulle Atlandi ookeanis. Brahmā ja tema loome on kõik osa materiaalsest universumist ning muutuvad seetõttu pidevalt.

I det materielle univers er ikke engang Brahmā fri for processen af fødsel, alderdom, sygdom og død. Brahmā er imidlertid direkte engageret i den Højeste Herres tjeneste i forvaltningen af dette univers, og derfor opnår han øjeblikkeligt befrielse. Ophøjede sannyāsīer bliver forfremmet til Brahmās særlige planet, Brahmaloka, der er det materielle univers’ øverste planet, der overlever alle de himmelske planeter i planetsystemets højere sfærer, men når tiden er inde, bliver selv Brahmā og alle beboerne på Brahmaloka underlagt døden ifølge den materielle naturs lov.

Materiaalses universumis pole isegi mitte Brahmā vaba sündimisest, vanadusest, haigustest ja surmast. Brahmā teenib aga otseselt Kõigekõrgemat Jumalat, juhtides seda universumit, ning saavutab seetõttu pärast surma kohe vabanemise. Kõrgelt arenenud sannyāsīdel võimaldatakse tõusta Brahmā planeedile, Brahmalokale, mis on materiaalse maailma kõrgeim planeet ning mis jääb alles ka siis, kui kõik ülejäänud kõrgemate planetaarsüsteemide taevalikud planeedid hävitatakse. Aja jooksul peavad aga materiaalse looduse seaduse kohaselt ka Brahmā ja Brahmaloka elanikud surmale alistuma.