Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Tekst

Текст

ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
а̄-брахма-бгувана̄л лока̄х̣
пунар а̄вартіно ’рджуна
ма̄м упетйа ту каунтейа
пунар джанма на відйате

Synonyms

Послівний переклад

ā-brahma-bhuvanāt — op til planeten Brahmaloka; lokāḥ — planetsystemerne; punaḥ — igen; āvartinaḥ — underlagt at vende tilbage; arjuna — O Arjuna; mām — til Mig; upetya — efter at være ankommet; tu — men; kaunteya — O Kuntīs søn; punaḥ-janma — genfødsel; na — aldrig; vidyate — finder sted.

а̄-брахма-бгувана̄т—до планет Брахмалоки; лока̄х̣—планетні системи; пунах̣—знов; а̄вартінах̣—ті, що повертаються; арджуна—о Арджуно; ма̄м—Мене; упетйа—досягаючи; ту—але; каунтейа— син Кунтı̄; пунах̣ джанма—повторне народження; на—ніколи; відйате—відбувається.

Translation

Переклад

Lige fra den højeste ned til den laveste er alle planeter i den materielle verden lidelsesfyldte steder, hvor gentagen fødsel og død finder sted. Men den, der kommer til Min bolig, vil aldrig blive født igen, O Kuntīs søn.

Починаючи з найвищої планети матеріального світу й до найнижчої, всі вони є місцем злигоднів, де повторюються народження і смерть. Але той, хто досягає Моєї обителі, о сину Кунтı̄, більше не народжується в матеріальному світі.

Purport

Коментар

FORKLARING: Alle mulige yogīer (karma-, jñāna-, haṭha-yogīer osv.) må i sidste ende blive perfekte i bhakti-yoga eller Kṛṣṇa-bevidsthed, før de kan komme til Kṛṣṇas transcendentale bolig for aldrig mere at vende tilbage. De, der kommer til de højeste materielle planeter, dvs. halvgudernes planeter, vil igen blive underlagt gentagen fødsel og død. Ligesom mennesker på Jorden bliver ophøjet til højere planeter, falder folk fra højere planeter som Brahmaloka, Candraloka og Indraloka ned til Jorden. Praktiseringen af ofringsritualet pañcāgni-vidyā, der anbefales i Chāndogya Upaniṣad, gør én i stand til at komme til Brahmaloka, men hvis man på Brahmaloka ikke kultiverer Kṛṣṇa-bevidsthed, må man atter vende tilbage til Jorden. De, der gør fremskridt i Kṛṣṇa-bevidsthed på de højere planeter, ophøjes gradvist til endnu højere planeter, og ved tidspunktet for universets tilintetgørelse overføres de til det evige åndelige rige. Baladeva Vidyābhūṣaṇa citerer dette vers i sin kommentar til Bhagavad-gītā:

Усі йоґи, перш ніж зможуть відправитись до обителі Кр̣шн̣и й ніколи не повертатися звідти, повинні, зрештою, досягнути відданості й досконалості в бгакті-йозі, тобто в свідомості Кр̣шн̣и. Ті, хто досягає найвищих матеріальних планет, планет напівбогів, знову й знову підлягають повторюваним народженням і смерті. Так само, як люди з Землі підіймаються на вищі планети, люди з вищих планет, якими є Брахмалока, Чандралока та Індралока, падають на Землю. Здійснення жертвопринесення, яке називають пан̃ча̄ґні-відйею і котре рекомендовано в Чга̄ндоґйа Упанішаді, дозволяє досягти Брахмалоки, але якщо на Брахмалоці людина не розвиває свідомість Кр̣шн̣и, то їй доведеться повернутись на Землю. Той же, хто розвивається далі в свідомості Кр̣шни, проживаючи на райських планетах, поступово підіймається на ще вищі планети, аж поки під час спустошення всесвіту не перейде до вічного духовного царства. Ш́рı̄дгара Сва̄мı̄ у своєму коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти наводить такого вірша:

brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam
брахман̣а̄ саха те сарве
сампра̄пте пратісан̃чаре
парасйа̄нте кр̣та̄тма̄нах̣
правіш́анті парам̇ падам

“Når dette materielle univers udslettes, bliver Brahmā og hans hengivne, der altid er engageret i Kṛṣṇa-bevidsthed, alle overført til det åndelige univers og til særlige åndelige planeter i overensstemmelse med deres ønsker.”

«Коли знищується матеріальний всесвіт, Брахма̄ та його віддані, які постійно перебувають в свідомості Кр̣шн̣и, переносяться в духовний всесвіт, на відповідні духовні планети, згідно зі своїми бажаннями».