Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Tekst

Verš

ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

Synonyms

Synonyma

ā-brahma-bhuvanāt — op til planeten Brahmaloka; lokāḥ — planetsystemerne; punaḥ — igen; āvartinaḥ — underlagt at vende tilbage; arjuna — O Arjuna; mām — til Mig; upetya — efter at være ankommet; tu — men; kaunteya — O Kuntīs søn; punaḥ-janma — genfødsel; na — aldrig; vidyate — finder sted.

ā-brahma-bhuvanāt — až po Brahmaloku; lokāḥ — planetární soustavy; punaḥ — znovu; āvartinaḥ — vracející se; arjuna — ó Arjuno; mām — Mě; upetya — po docílení; tu — ale; kaunteya — ó synu Kuntī; punaḥ janma — opětovné zrození; na — nikdy; vidyate — nastane.

Translation

Překlad

Lige fra den højeste ned til den laveste er alle planeter i den materielle verden lidelsesfyldte steder, hvor gentagen fødsel og død finder sted. Men den, der kommer til Min bolig, vil aldrig blive født igen, O Kuntīs søn.

Všechny planety v hmotném světě, od té nejvýše až po tu nejníže ležící, jsou místy utrpení, kde dochází k opakovanému rození a umírání. Ó synu Kuntī, avšak ten, kdo dosáhne Mého sídla, se již nikdy znovu nerodí.

Purport

Význam

FORKLARING: Alle mulige yogīer (karma-, jñāna-, haṭha-yogīer osv.) må i sidste ende blive perfekte i bhakti-yoga eller Kṛṣṇa-bevidsthed, før de kan komme til Kṛṣṇas transcendentale bolig for aldrig mere at vende tilbage. De, der kommer til de højeste materielle planeter, dvs. halvgudernes planeter, vil igen blive underlagt gentagen fødsel og død. Ligesom mennesker på Jorden bliver ophøjet til højere planeter, falder folk fra højere planeter som Brahmaloka, Candraloka og Indraloka ned til Jorden. Praktiseringen af ofringsritualet pañcāgni-vidyā, der anbefales i Chāndogya Upaniṣad, gør én i stand til at komme til Brahmaloka, men hvis man på Brahmaloka ikke kultiverer Kṛṣṇa-bevidsthed, må man atter vende tilbage til Jorden. De, der gør fremskridt i Kṛṣṇa-bevidsthed på de højere planeter, ophøjes gradvist til endnu højere planeter, og ved tidspunktet for universets tilintetgørelse overføres de til det evige åndelige rige. Baladeva Vidyābhūṣaṇa citerer dette vers i sin kommentar til Bhagavad-gītā:

Všichni yogīni — karma-yogī, jñāna-yogī, haṭha-yogī a tak dále—musí nakonec dosáhnout dokonalé oddanosti na úrovni bhakti-yogy neboli yogy vědomí Kṛṣṇy; teprve pak mohou odejít do Kṛṣṇova transcendentálního sídla, odkud se již nikdy nevrátí. Ti, kteří dospějí na nejvýše ležící hmotné planety, planety polobohů, znovu podléhají opakovanému rození a umírání. Tak jako pozemšťané stoupají na vyšší planety, obyvatelé vyšších planet, jako je Brahmaloka, Candraloka a Indraloka, klesají na Zemi. Konání oběti zvané pañcāgni-vidyā, doporučované v Chāndogya Upaniṣadě, umožňuje živé bytosti dosáhnout Brahmaloky, ale pokud tam nerozvíjí vědomí Kṛṣṇy, musí se vrátit na Zemi. Ti, kdo na vyšších planetách dále rozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, se postupně dostávají stále výše na další planety a v době zničení vesmíru jsou přemístěni do věčného duchovního království. Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři k Bhagavad-gītě cituje tento verš:

brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam
brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam

“Når dette materielle univers udslettes, bliver Brahmā og hans hengivne, der altid er engageret i Kṛṣṇa-bevidsthed, alle overført til det åndelige univers og til særlige åndelige planeter i overensstemmelse med deres ønsker.”

“Brahmā a všichni jeho oddaní, kteří neustále jednají vědomi si Kṛṣṇy, jsou při zničení tohoto hmotného vesmíru přemístěni do duchovního vesmíru na příslušné duchovní planety, odpovídající jejich touhám.”