Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Tekst

Verš

ye caiva sāttvikā bhāvā
rājasās tāmasāś ca ye
matta eveti tān viddhi
na tv ahaṁ teṣu te mayi
ye caiva sāttvikā bhāvā
rājasās tāmasāś ca ye
matta eveti tān viddhi
na tv ahaṁ teṣu te mayi

Synonyms

Synonyma

ye — alle, som; ca — og; eva — afgjort; sāttvikāḥ — i godhed; bhāvāḥ — tilstande; rājasāḥ — i lidenskabens kvalitet; tāmasāḥ — i uvidenhedens kvalitet; ca — også; ye — alle, som; mattaḥ — fra Mig; eva — afgjort; iti — således; tān — dem; viddhi — prøv at forstå; na — ikke; tu — men; aham — Jeg; teṣu — i dem; te — de; mayi — i Mig.

ye — všechny tyto; ca — a; eva — jistě; sāttvikāḥ — pod vlivem kvality dobra; bhāvāḥ — stavy bytí; rājasāḥ — pod vlivem kvality vášně; tāmasāḥ — pod vlivem kvality nevědomosti; ca — také; ye — všechny, které; mattaḥ — ze Mě; eva — jistě; iti — takto; tān — tyto; viddhi — věz; na — ne; tu — ale; aham — Já; teṣu — v nich; te — ony; mayi — Moje.

Translation

Překlad

Du må forstå, at alle eksistenstilstande, uanset om de er i godhed, lidenskab eller uvidenhed, manifesteres af Min energi. Jeg er på en måde alting, men Jeg er uafhængig. Jeg er ikke underlagt den materielle naturs kvaliteter, for de er tværtimod indeholdt i Mig.

Věz, že všechny stavy bytí — ať už na úrovni kvality dobra, vášně či nevědomosti — jsou projevem Mé energie. Z jednoho hlediska jsem vším, ale přitom jsem nezávislý. Nepodléhám kvalitám hmotné přírody; ty jsou naopak částí Mne.

Purport

Význam

FORKLARING: Alle verdens materielle aktiviteter bliver styret af den materielle naturs kvaliteter. Selv om disse materielle kvaliteter udspringer fra den Højeste Herre, Kṛṣṇa, er Han ikke underlagt dem. Man kan for eksempel blive straffet ifølge statens love, men kongen, lovgiveren, er ikke underlagt den lov. På samme måde kommer alle den materielle naturs kvaliteter – godhed, lidenskab og uvidenhed – fra den Højeste Herre, Kṛṣṇa, men Kṛṣṇa er ikke underlagt den materielle natur. Derfor er Han nirguṇa, hvilket betyder, at disse guṇaer eller kvaliteter ikke påvirker Ham, selv om de kommer fra Ham. Det er et af de særlige karaktertræk ved Bhagavān, Guddommens Højeste Personlighed.

Všechny hmotné činnosti na světě probíhají pod vlivem tří kvalit hmotné přírody. Tyto kvality jsou emanacemi Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy, ale On jim není podroben. Například podle státních zákonů může být občan potrestán, nicméně král, zákonodárce, těmto zákonům nepodléhá. Všechny kvality hmotné přírody — dobro, vášeň a nevědomost, jsou projevy Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy, ale Kṛṣṇa není vůči hmotné přírodě v podřízeném postavení. Je tedy nirguṇa — přestože guny, kvality, pocházejí od Něho, neovlivní Ho. To je jedna z neobyčejných vlastností Bhagavāna, Nejvyšší Osobnosti Božství.