Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Text

balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Synonyms

Synonyms

balam — styrke; bala-vatām — de stærkes; ca — og; aham — Jeg; kāma — lidenskab; rāga — og tilknytning; vivarjitam — blottet for; dharma- aviruddhaḥ — der ikke strider imod religiøse principper; bhūteṣu — i alle væsener; kāmaḥ — sexliv; asmi — Jeg er; bharata-ṛṣabha — O du Bhārataernes hersker.

balam — Stärke; bala-vatām — der Starken; ca — und; aham — Ich bin; kāma — Leidenschaft; rāga — und Anhaftung; vivarjitam — frei von; dharma-aviruddhaḥ — nicht gegen die religiösen Prinzipien; bhūteṣu — in allen Wesen; kāmaḥ — Sexualität; asmi — Ich bin; bharata-ṛṣabha — o Herr der Bhāratas.

Translation

Translation

Jeg er styrken hos de stærke, der er fri for lidenskab og begær. Jeg er sexliv, der ikke strider imod religiøse principper, O Bhārata-slægtens herre [Arjuna].

Ich bin die Stärke der Starken, frei von Leidenschaft und Verlangen, und Ich bin die Sexualität, die nicht im Widerspruch zu den religiösen Prinzipien steht, o Herr der Bhāratas [Arjuna].

Purport

Purport

FORKLARING: Den stærke mands styrke skal anvendes til at beskytte de svage og ikke på personlig aggression. Ifølge de religiøse principper (dharma) bør sexliv på samme måde være for at få børn og ikke til andet. Det er så forældrenes ansvar at gøre deres børn Kṛṣṇa-bevidste.

ERLÄUTERUNG: Die Stärke eines starken Mannes sollte angewandt werden, um die Schwachen zu beschützen, und nicht, um andere anzugreifen. Was Sexualität betrifft, so sollte sie in Übereinstimmung mit den religiösen Prinzipien (dharma) benutzt werden, um Kinder zu zeugen, und nicht auf andere Weise. Die Eltern haben dann die Verantwortung, daß ihre Kinder Kṛṣṇa-bewußt werden.