Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Verš

balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Synonyms

Synonyma

balam — styrke; bala-vatām — de stærkes; ca — og; aham — Jeg; kāma — lidenskab; rāga — og tilknytning; vivarjitam — blottet for; dharma- aviruddhaḥ — der ikke strider imod religiøse principper; bhūteṣu — i alle væsener; kāmaḥ — sexliv; asmi — Jeg er; bharata-ṛṣabha — O du Bhārataernes hersker.

balam — síla; bala-vatām — silných; ca — a; aham — Já jsem; kāma — vášně; rāga — a připoutanosti; vivarjitam — zbavená; dharma-aviruddhaḥ — který není v rozporu s náboženskými zásadami; bhūteṣu — u všech bytostí; kāmaḥ — pohlavní život; asmi — jsem; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců.

Translation

Překlad

Jeg er styrken hos de stærke, der er fri for lidenskab og begær. Jeg er sexliv, der ikke strider imod religiøse principper, O Bhārata-slægtens herre [Arjuna].

Ó nejlepší z Bhāratovců (Arjuno)! Jsem síla silných, oproštěná od vášně a touhy, a jsem pohlavní život, který není v rozporu s náboženskými zásadami.

Purport

Význam

FORKLARING: Den stærke mands styrke skal anvendes til at beskytte de svage og ikke på personlig aggression. Ifølge de religiøse principper (dharma) bør sexliv på samme måde være for at få børn og ikke til andet. Det er så forældrenes ansvar at gøre deres børn Kṛṣṇa-bevidste.

Silný člověk má používat svou sílu k ochraně slabých, nikoliv k agresivním útokům. Pohlavní život je podle náboženských zásad (dharmy) zase určen k plození dětí; nemá sloužit ničemu jinému. Rodiče pak mají povinnost přivést své potomstvo k vědomí Kṛṣṇy.