Skip to main content

TEXT 5

第5節

Tekst

テキスト

uddhared ātmanātmānaṁ
nātmānam avasādayet
ātmaiva hy ātmano bandhur
ātmaiva ripur ātmanaḥ
uddhared ātmanātmānaṁ
nātmānam avasādayet
ātmaiva hy ātmano bandhur
ātmaiva ripur ātmanaḥ

Synonyms

Synonyms

uddharet — man må udfri; ātmanā — gennem sindet; ātmānam — den betingede sjæl; na — aldrig; ātmānam — den betingede sjæl; avasādayet — man bør sætte i fordærv; ātmā — sindet; eva — afgjort; hi — sandelig; ātmanaḥ — den betingede sjæls; bandhuḥ — ven; ātmā — sindet; eva — afgjort; ripuḥ — fjende; ātmanaḥ — den betingede sjæls.

uddharet — 人は救い出さねばならない; ātmanā — 心によって; ātmānam — 制約された魂; na — 決して~でない; ātmānam —制約された魂; avasādayet —堕落する; ātmā — 心; eva — 確かに; hi — 本当に; ātmanaḥ — 制約された魂の; bandhuḥ — 友; ātmā — 心; eva — 確かに; ripuḥ — 敵; ātmanaḥ —制約された魂の.

Translation

Translation

Man må udfri sig selv ved hjælp af sit sind og ikke fornedre sig selv. Sindet er den betingede sjæls ven såvel som hans fjende.

人は心によって魂を向上させ、決して下落させてはいけない。心は制約された魂にとっての友であり、また同時に敵でもあるのだ。

Purport

Purport

FORKLARING: Afhængig af sammenhængen refererer ordet ātmā til krop, sind eller sjæl. I yoga-systemet er både sindet og den betingede sjæl specielt vigtige. Eftersom sindet er det centrale punkt i udøvelsen af yoga, refererer ātmā her til sindet. Formålet med yoga-systemet er at beherske sindet og trække det væk fra tilknytning til sanseobjekter. Her bliver det understreget, at sindet skal trænes således, at det kan udfri den betingede sjæl fra uvidenhedens dynd. I den materielle tilværelse er man underlagt indflydelsen fra sindet og sanserne. Ja, den rene sjæl er i virkeligheden indviklet i den materielle verden, fordi sindet er forbundet med det falske ego, der ønsker at herske over den materielle natur. Derfor skal sindet trænes således, at det ikke vil være tiltrukket af den materielle naturs glimmerværk, og på den måde kan den betingede sjæl reddes. Man bør ikke degradere sig selv gennem tiltrækning til sanseobjekter. Jo mere man er tiltrukket af sanseobjekter, desto mere indviklet bliver man i materiel eksistens. Den bedste måde at frigøre sig på er altid at holde sindet beskæftiget i Kṛṣṇa-bevidsthed. Ordet hi bruges her for at understrege dette punkt, nemlig at man er nødt til at gøre det. Der står også skrevet (Amṛta-bindu Upaniṣad 2):

“アートマー”と言うサンスクリット語は状況によって「体」「心」「魂」の意味を表す。ヨーガでは、「心」と「制約された魂」が特に重要である。心がヨーガ実践の中心的役割を持っているので、ここでのアートマーは「心」のことを指している。ヨーガの目的は、心を統御して感覚対象から引き離すことにある。制約された魂を無知の泥沼から引き出すことが出来るように、心を訓練せよと、ここで強調しているのである。物質的存在の中では、人は心と感覚に支配されている。事実、純粋な魂が物質買いに巻き込まれた原因は、物質をにしたいという、心のなのである。だから、物質自然の華麗さに幻惑されないように、心を強くえなければならない。こうすれば制約された魂を救い出せるだろう。感覚対象の魅力に引かれて自分の性質を低下させてはいけない。対象に引きつけられる度合いに正比例して、人は物質存在の泥沼に深く沈むのである。これを予防する最良の方法は、常に心をクリシュナ意識に向けていることである。“ヒ”というサンスクリット語は、そのことを強調し、奨励している。また他に次のような言葉もある。

mana eva manuṣyāṇāṁ
kāraṇaṁ bandha-mokṣayoḥ
bandhāya viṣayāsaṅgo
muktyai nirviṣayaṁ manaḥ
mana eva manuṣyāṇāṁ
kāraṇaṁ bandha-mokṣayoḥ
bandhāya viṣayāsaṅgo
muktyai nirviṣayaṁ manaḥ

“For mennesket er sindet årsag til trældom, og sindet er årsag til befrielse. Et sind, der er optaget af sanseobjekter, er årsag til trældom, og et sind, der er utilknyttet sanseobjekterne, er årsag til befrielse.” Det sind, der altid er engageret i Kṛṣṇa-bevidsthed, er derfor årsag til den højeste befrielse.

「人間は心によって束縛され、心によって解脱する。感覚の対象に夢中になっている心――これが束縛の原因であり、感覚の対象に冷静で無執着な心――これが自由、解脱の原因である。」(アムリタ・ビッドゥ・ウパニシャッド2)したがって、常にクリシュナ意識に従っている心こそ、至高最上の自由を約束するものなのである。