Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Tekst

Text

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute

Synonyms

Synonyms

yuñjan — idet han er engageret i yoga-udøvelse; evam — således; sadā — altid; ātmānam — selvet; yogī — en, der er i kontakt med det Højeste Selv; vigata — fri for; kalmaṣaḥ — al materiel besmittelse; sukhena — i transcendental lykke; brahma-saṁsparśam — at være i konstant kontakt med den Højeste; atyantam — den højeste; sukham — lykke; aśnute — opnår.

yuñjan — engaging in yoga practice; evam — thus; sadā — always; ātmānam — the self; yogī — one who is in touch with the Supreme Self; vigata — freed from; kalmaṣaḥ — all material contamination; sukhena — in transcendental happiness; brahma-saṁsparśam — being in constant touch with the Supreme; atyantam — the highest; sukham — happiness; aśnute — attains.

Translation

Translation

På den måde bliver den selvbeherskede yogī, der uophørligt er engageret i yoga-udøvelse, fri for enhver materiel besmittelse og opnår det højeste stade af fuldkommen lykke i Herrens transcendentale kærlighedstjeneste.

Thus the self-controlled yogī, constantly engaged in yoga practice, becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord.

Purport

Purport

FORKLARING: Selverkendelse vil sige at kende sin naturlige position i forhold til den Højeste. Den individuelle sjæl er en uadskillelig del af den Højeste, og hans natur er at være engageret i transcendental tjeneste til Herren. Denne transcendentale kontakt med den Højeste kaldes brahma-saṁsparśa.

Self-realization means knowing one’s constitutional position in relationship to the Supreme. The individual soul is part and parcel of the Supreme, and his position is to render transcendental service to the Lord. This transcendental contact with the Supreme is called brahma-saṁsparśa.