Skip to main content

TEXT 25

第25節

Tekst

テキスト

śanaiḥ śanair uparamed
buddhyā dhṛti-gṛhītayā
ātma-saṁsthaṁ manaḥ kṛtvā
na kiñcid api cintayet
śanaiḥ śanair uparamed
buddhyā dhṛti-gṛhītayā
ātma-saṁsthaṁ manaḥ kṛtvā
na kiñcid api cintayet

Synonyms

Synonyms

śanaiḥ — gradvist; śanaiḥ — skridt for skridt; uparamet — man bør tilbageholde; buddhyā — gennem intelligens; dhṛti-gṛhītayā — båret af overbevisning; ātma-saṁstham — placeret i transcendens; manaḥ — sindet; kṛtvā — idet man gør; na — ikke; kiñcit — noget andet; api — selv; cintayet — bør tænke på.

śanaiḥ — 徐々に; śanaiḥ — 一歩一歩; uparamet — 人は引き止めるべきである; buddhyā — 知性で; dhṛti-gṛhītayā — 確信によって推し進められた; ātma-saḿstham —超越性に位置する; manaḥ — 心; kṛtvā — ~させて; na — ~でない; kiñcit — 他に何も(~でない); api — ~でさえ; cintayet — ~を考えるべきである.

Translation

Translation

Trin for trin skal man gradvist blive situeret i trance ved hjælp af sin intelligens og med støtte fra sin faste overbevisning, og således skal sindet fokuseres på selvet alene og må ikke tænke på andre ting.

十分な確信を持って一歩また一歩とに導かれて三味のに登れ。そして心をただ一つに固定し、他の一切を思うな、考えるな。

Purport

Purport

FORKLARING: Ved hjælp af den rette overbevisning og intelligens skal man gradvist ophøre med al sanselig virksomhed. Dette kaldes pratyāhāra. Sindet, der beherskes af overbevisning, meditation og tilbagetrækning fra sanserne, skal hensættes i trance eller samādhi. På det tidspunkt er der ingen fare længere for at falde tilbage til den materielle livsopfattelse. Man skal med andre ord ikke tænke på sansetilfredsstillelse, selv om man vil være involveret med materien, så længe den materielle krop eksisterer. Man må ikke tænke på nogen anden tilfredsstillelse end det Højeste Selvs tilfredsstillelse. Denne tilstand opnås let ved at praktisere Kṛṣṇa-bevidsthed direkte.

正しい確信と知性によって、感覚の活動を次第に静止させる。これをプラティヤーハーラと言う。確信と、瞑想と、感覚作用の停止とを通して統御された心は、必然的にに入る。そこまでいくと、もう物事を物質次元で考える危険はなくなる。ということは、たとえ肉体をまとって物質に取り囲まれていても、真理を体得したければ感覚欲の誘いに負けてはいけない、ということである。スーパーソウル(クリシュナ)を味わう喜び以外の楽しみを考えるな、思うな、ということである。まっすぐクリシュナ意識を修行することによって、この境地に容易に達することができるのである。