Skip to main content

TEXT 8

Bg 3.8

Tekst

Tekst

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ
niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Synonyms

Synoniemen

niyatam — foreskrevne; kuru — gør; karma — pligt; tvam — du; karma — arbejde; jyāyaḥ — bedre; hi — afgjort; akarmaṇaḥ — end intet arbejde; śarīra — kropslig; yātrā — opretholdelse; api — selv; ca — også; te — din; na — aldrig; prasiddhyet — kan fuldføres; akarmaṇaḥ — uden arbejde.

niyatam — voorgeschreven; kuru — doe; karma — plichten; tvam — jij; karma — activiteit; jyāyaḥ — beter; hi — zeker; akarmaṇaḥ — dan geen activiteit; śarīra — lichamelijk; yātrā — onderhoud; api — zelfs; ca — ook; te — jouw; na — nooit; prasiddhyet — wordt verwezenlijkt; akarmaṇaḥ — zonder activiteit.

Translation

Vertaling

Gør din foreskrevne pligt, for at gøre det er bedre end at være uvirksom. Man kan ikke engang opretholde sin fysiske krop uden at arbejde.

Verricht je voorgeschreven plicht, want dat is beter dan geen activiteiten te verrichten. Zonder activiteiten kan men niet eens zijn materiële lichaam onderhouden.

Purport

Betekenisverklaring

FORKLARING: Der findes mange pseudomeditatører, der falsk udgiver sig for at være af ædel byrd, og der er højt uddannede mennesker, der foregiver at have ofret alt for at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Kṛṣṇa så ikke gerne, at Arjuna blev en sådan hykler. Herren ville hellere, at Arjuna gjorde sine foreskrevne pligter, sådan som de er anvist for kṣatriyaer. Arjuna var familiefar og general i militæret, så derfor var det bedre for ham, at han forblev i sin stilling og gjorde sine religiøse pligter, som de foreskrives for kṣatriyaer med familie. Den slags handlinger renser gradvist hjertet på et verdsligt menneske og befrier det for materielle urenheder. At leve et liv i såkaldt forsagelse for at blive forsørget af andre bifaldes hverken af Herren eller noget religiøst skrift. Når alt kommer til alt, må man arbejde på en eller anden måde for at opretholde livet. Arbejde bør ikke opgives lunefuldt, uden at man først er blevet renset for materialistiske tilbøjeligheder. Alle i den materielle verden besidder med sikkerhed den urene tilbøjelighed til at ville herske over den materielle natur eller med andre ord til at søge sansenydelse. Disse urene tendenser skal først væk. Uden at blive renset gennem foreskrevne pligter bør man aldrig forsøge at blive en såkaldt transcendentalist og forsage sit arbejde for at leve på bekostning af andre.

Er zijn veel mensen die net doen alsof ze mediteren en die zich voordoen als leden van een voorname familie; ook zijn er mensen die zich beroepsmatig voordoen alsof ze alles hebben opgeofferd om vooruitgang te maken in het spirituele leven. Heer Kṛṣṇa wilde niet dat Arjuna zo’n hypocriet werd; integendeel, de Heer wilde dat Arjuna zijn plicht zou vervullen zoals die voor kṣatriya’s is voorgeschreven. Arjuna was zowel een getrouwd persoon als een veldheer en het was voor hem daarom beter om in die positie te blijven en de religieuze plichten te vervullen die voorgeschreven zijn voor kṣatriya’s met een gezin. Zulke activiteiten zuiveren geleidelijk aan het hart van een werelds persoon en bevrijden hem van materiële onzuiverheid.

Zogenaamde onthechting, die als doel heeft zich ervan te onderhouden, wordt nooit goedgekeurd door de Heer en evenmin door welke religieuze tekst dan ook. Uiteindelijk moet iemand zijn lichaam en ziel bijeenhouden door een of andere activiteit; men moet nooit gewoon uit grilligheid activiteiten opgeven, zonder gezuiverd te zijn van materiële neigingen. Iedereen in de materiële wereld heeft beslist de onzuivere neiging om de baas te spelen over de materiële natuur, of met andere woorden, de neiging tot zinsbevrediging. Zulke onzuivere neigingen moeten gezuiverd worden. Zonder dit volgens de voorgeschreven plichten te doen, zou men nooit een zogenaamde transcendentalist moeten worden door al zijn activiteiten op te geven en op andermans kosten te leven.