Skip to main content

TEXT 8

第8節

Tekst

テキスト

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ
ニヤタンクルカルマトヴァン
カルマジャーヨヒャカルマナハ
シャリーラヤートラーピチャテ
ナプラシッディーイェダカルマナハ

Synonyms

Synonyms

niyatam — foreskrevne; kuru — gør; karma — pligt; tvam — du; karma — arbejde; jyāyaḥ — bedre; hi — afgjort; akarmaṇaḥ — end intet arbejde; śarīra — kropslig; yātrā — opretholdelse; api — selv; ca — også; te — din; na — aldrig; prasiddhyet — kan fuldføres; akarmaṇaḥ — uden arbejde.

niyatam —規定された; kuru —~をせよ; karma —義務; tvam — あなたは; karma —活動; jyāyaḥ — ~の方がよい; hi —確かに;akarmaṇaḥ —無活動よりも; śarīra —肉体の; yātrā —維持; api — でさえ; ca —もまた; te — あなたの; na —決して~でない;prasiddhyet — もたらされる; akarmaṇaḥ —活動をしないで

Translation

Translation

Gør din foreskrevne pligt, for at gøre det er bedre end at være uvirksom. Man kan ikke engang opretholde sin fysiske krop uden at arbejde.

定められた義務を遂行せよ。その方が仕事をしないより善である。働かなければ自らの肉体を保つことさえできないからだ。

Purport

Purport

FORKLARING: Der findes mange pseudomeditatører, der falsk udgiver sig for at være af ædel byrd, og der er højt uddannede mennesker, der foregiver at have ofret alt for at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Kṛṣṇa så ikke gerne, at Arjuna blev en sådan hykler. Herren ville hellere, at Arjuna gjorde sine foreskrevne pligter, sådan som de er anvist for kṣatriyaer. Arjuna var familiefar og general i militæret, så derfor var det bedre for ham, at han forblev i sin stilling og gjorde sine religiøse pligter, som de foreskrives for kṣatriyaer med familie. Den slags handlinger renser gradvist hjertet på et verdsligt menneske og befrier det for materielle urenheder. At leve et liv i såkaldt forsagelse for at blive forsørget af andre bifaldes hverken af Herren eller noget religiøst skrift. Når alt kommer til alt, må man arbejde på en eller anden måde for at opretholde livet. Arbejde bør ikke opgives lunefuldt, uden at man først er blevet renset for materialistiske tilbøjeligheder. Alle i den materielle verden besidder med sikkerhed den urene tilbøjelighed til at ville herske over den materielle natur eller med andre ord til at søge sansenydelse. Disse urene tendenser skal først væk. Uden at blive renset gennem foreskrevne pligter bør man aldrig forsøge at blive en såkaldt transcendentalist og forsage sit arbejde for at leve på bekostning af andre.

 世の中には、高貴な生まれであると詐称している偽瞑想家も大勢いますし、また精神的進歩のために他のすべてを犠牲にした、というふりをしている有名な職業宗教家もいます。主クリシュナは、アルジュナが詐欺師になることを望みません。彼がクシャトリヤとしての義務を遂行することを望んでいます。アルジュナは家庭を持っていますし、また軍事指導者でもあります。したがってその身分のままで、つまり世帯者のクシャトリヤとしての宗教的義務を果たす方が本人のためになるのです。そうした活動によって、世俗の人間の心は、物質的汚染から次第に清まっていきます。いわゆる出家遁世というものを、生活の手段とすることは、主は決して認めません。またどの聖典でもそのようなことは許していません。結論として各自は肉体と魂を何かの仕事によって支えていかなければいけないのです。そして各自の物質的性癖が浄化されない間は、勝手に仕事をやめてはいけないのです。この物質世界に住んでいる人はだれでも、物質を支配しよう、感覚を満足させようという不純な傾向を持っています。この性質を清めなければいけません。義務の履行によってそれを浄化することなしに、いわゆる超越主義者になって、周囲の人々に迷惑をかけながら、出家生活などしようとしてはいけないのです。