Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Tekst

Texte

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ
niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Synonyms

Synonyms

niyatam — foreskrevne; kuru — gør; karma — pligt; tvam — du; karma — arbejde; jyāyaḥ — bedre; hi — afgjort; akarmaṇaḥ — end intet arbejde; śarīra — kropslig; yātrā — opretholdelse; api — selv; ca — også; te — din; na — aldrig; prasiddhyet — kan fuldføres; akarmaṇaḥ — uden arbejde.

niyatam: prescrits; kuru: fais; karma: les devoirs; tvam: tu; karma: l’action; jyāyaḥ: mieux; hi: certes; akarmaṇaḥ: que l’inaction; śarīra: du corps; yātrā: maintien; api: même; ca: aussi; te: ton; na: jamais; prasiddhyet: accompli; akarmaṇaḥ: sans action.

Translation

Translation

Gør din foreskrevne pligt, for at gøre det er bedre end at være uvirksom. Man kan ikke engang opretholde sin fysiske krop uden at arbejde.

Remplis ton devoir, car l’action vaut mieux que l’inaction. Sans agir, il est impossible de subvenir même aux besoins du corps.

Purport

Purport

FORKLARING: Der findes mange pseudomeditatører, der falsk udgiver sig for at være af ædel byrd, og der er højt uddannede mennesker, der foregiver at have ofret alt for at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Kṛṣṇa så ikke gerne, at Arjuna blev en sådan hykler. Herren ville hellere, at Arjuna gjorde sine foreskrevne pligter, sådan som de er anvist for kṣatriyaer. Arjuna var familiefar og general i militæret, så derfor var det bedre for ham, at han forblev i sin stilling og gjorde sine religiøse pligter, som de foreskrives for kṣatriyaer med familie. Den slags handlinger renser gradvist hjertet på et verdsligt menneske og befrier det for materielle urenheder. At leve et liv i såkaldt forsagelse for at blive forsørget af andre bifaldes hverken af Herren eller noget religiøst skrift. Når alt kommer til alt, må man arbejde på en eller anden måde for at opretholde livet. Arbejde bør ikke opgives lunefuldt, uden at man først er blevet renset for materialistiske tilbøjeligheder. Alle i den materielle verden besidder med sikkerhed den urene tilbøjelighed til at ville herske over den materielle natur eller med andre ord til at søge sansenydelse. Disse urene tendenser skal først væk. Uden at blive renset gennem foreskrevne pligter bør man aldrig forsøge at blive en såkaldt transcendentalist og forsage sit arbejde for at leve på bekostning af andre.

Nombreux sont les prétendus spiritualistes qui disent appartenir à des familles de haut lignage, ou les professionnels qui prétendent avoir renoncé à tout pour se consacrer à la réalisation spirituelle. Kṛṣṇa ne veut pas qu’Arjuna devienne un simulateur, mais au contraire qu’il remplisse ses devoirs de kṣatriya. Puisqu’il est chef de famille et homme de guerre, Arjuna a tout intérêt à ne pas s’écarter de ses obligations et à agir en remplissant les devoirs religieux qui lui incombent, car ils purifient graduellement le cœur de qui les accomplit et le libèrent de toute contamination matérielle. Ni le Seigneur ni les Écritures sacrées n’approuvent qu’on se serve du faux renoncement pour gagner sa vie. L’homme doit travailler pour assurer sa subsistance. Nul ne devrait abandonner son travail selon sa fantaisie, sans s’être purifié au préalable de ses penchants matériels. Car en ce monde, chacun a en lui le désir impur de dominer la nature matérielle ou, en d’autres mots, de jouir de ses sens. Il est donc impératif de se débarrasser de ces tendances impures en effectuant son devoir, sans quoi on deviendra un faux spiritualiste qui renonce au travail pour vivre aux crochets d’autrui.