Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Tekst

Tekst

niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ
niyataṁ kuru karma tvaṁ
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te
na prasidhyed akarmaṇaḥ

Synonyms

Synonyms

niyatam — foreskrevne; kuru — gør; karma — pligt; tvam — du; karma — arbejde; jyāyaḥ — bedre; hi — afgjort; akarmaṇaḥ — end intet arbejde; śarīra — kropslig; yātrā — opretholdelse; api — selv; ca — også; te — din; na — aldrig; prasiddhyet — kan fuldføres; akarmaṇaḥ — uden arbejde.

niyatam — ettekirjutatud; kuru — täida; karma — kohustusi; tvam — sina; karma — töö; jyāyaḥ — parem; hi — kindlasti; akarmaṇaḥ — kui tegevusetus; śarīra — kehaline; yātrā — alalhoidmine; api — isegi; ca — samuti; te — sinu; na — mitte kunagi; prasiddhyet — kajastub; akarmaṇaḥ — ilma tööta.

Translation

Translation

Gør din foreskrevne pligt, for at gøre det er bedre end at være uvirksom. Man kan ikke engang opretholde sin fysiske krop uden at arbejde.

Täida oma ettekirjutatud kohustusi, sest selline toimimisviis on märksa parem kui tööst loobumine. Ilma tööta pole võimalik isegi oma füüsilist keha alal hoida.

Purport

Purport

FORKLARING: Der findes mange pseudomeditatører, der falsk udgiver sig for at være af ædel byrd, og der er højt uddannede mennesker, der foregiver at have ofret alt for at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Kṛṣṇa så ikke gerne, at Arjuna blev en sådan hykler. Herren ville hellere, at Arjuna gjorde sine foreskrevne pligter, sådan som de er anvist for kṣatriyaer. Arjuna var familiefar og general i militæret, så derfor var det bedre for ham, at han forblev i sin stilling og gjorde sine religiøse pligter, som de foreskrives for kṣatriyaer med familie. Den slags handlinger renser gradvist hjertet på et verdsligt menneske og befrier det for materielle urenheder. At leve et liv i såkaldt forsagelse for at blive forsørget af andre bifaldes hverken af Herren eller noget religiøst skrift. Når alt kommer til alt, må man arbejde på en eller anden måde for at opretholde livet. Arbejde bør ikke opgives lunefuldt, uden at man først er blevet renset for materialistiske tilbøjeligheder. Alle i den materielle verden besidder med sikkerhed den urene tilbøjelighed til at ville herske over den materielle natur eller med andre ord til at søge sansenydelse. Disse urene tendenser skal først væk. Uden at blive renset gennem foreskrevne pligter bør man aldrig forsøge at blive en såkaldt transcendentalist og forsage sit arbejde for at leve på bekostning af andre.

Maailmas on palju pseudomediteerijaid, kes kuulutavad valelikult, et nad on suursugust päritolu, nagu ka kõrge positsiooniga inimesi, kes valetavad, nagu oleksid nad ohverdanud kõik vaimse arengu nimel, kuigi nad tegelevad vaimsete asjadega vaid rahalistel põhjustel. Jumal Kṛṣṇa ei tahtnud, et Arjunast saaks teeskleja. Vastupidi, Jumal soovis, et Arjuna täidaks kṣatriyale ette kirjutatud kohustusi. Arjuna oli pereinimene ja sõjaväe kindral, ning seepärast oli tema jaoks parim toimimisviis sellise staatuse juurde ka jääda ning perekondlikule kṣatriyale ette kirjutatud religioosseid kohustusi täita. Ettekirjutatud kohustusi täites puhastab ilmalik inimene järk-järgult oma südame ning vabaneb materiaalsest saastast. Üksnes enese alalhoiule keskendatud niinimetatud loobumust pole Jumal kunagi heaks kiitnud, ning seda pole heaks kiitnud ka ükski pühakiri. Mingit tööd tuleb hinge ja keha kooshoidmiseks niikuinii teha. Meelevaldne tööst loobumine enne materialistlikest kalduvustest puhastumist pole õige teguviis. Igaüks, kes viibib materiaalses maailmas, omab aga kindlasti ebapuhtaid kalduvusi, soovides valitseda materiaalse looduse üle, ehk, teisisõnu väljendudes, soovib meelelisi naudinguid. Inimene peab vabanema sellistest ebapuhastest kalduvustest. Kui inimene ei tee seda, ettekirjutatud kohustusi täites, ei tohiks ta kunagi püüda saada niinimetatud transtsendentalistiks, kes on loobunud igasugusest tööst ja elab vaid teiste kulul.