Skip to main content

Bg. 2.5

Tekst

gurūn ahatvā hi mahānubhāvān
śreyo bhoktuṁ bhaikṣyam apīha loke
hatvārtha-kāmāṁs tu gurūn ihaiva
bhuñjīya bhogān rudhira-pradigdhān

Synonyms

gurūn — de overordnede; ahatvā — efter ikke at have dræbt; hi — sandelig; mahā-anubhāvān — store sjæle; śreyaḥ — det er bedre; bhoktum — at nyde; bhaikṣyam — ved at tigge; api — selv; iha — i dette liv; loke — i denne verden; hatvā — efter at have dræbt; artha — vinding; kāmān — de, der ønsker; tu — men; gurūn — de overordnede; iha — i denne verden; eva — afgjort; bhuñjīya — vil jeg skulle; bhogān — nydelsesværdige ting; rudhira — blod; pradigdhān — plettet af.

Translation

Det ville være bedre at leve som tigger i denne verden end at leve på bekostning af livet af store sjæle, der er mine læremestre. Selv om de begærer verdslig vinding, er de mine overordnede. Hvis de bliver slået ihjel, vil alt, vi nyder, være beplettet med blod.

Purport

FORKLARING: Ifølge skrifternes påbud kan en lærer, der involverer sig i en forkastelig handling og har mistet sin dømmekraft, afvises. Bhīṣma og Droṇa følte sig nødsaget til at tage Duryodhanas side på grund af dennes økonomiske bistand, selv om de egentlig ikke burde have accepteret en sådan position blot på grund af økonomiske hensyn. Under disse omstændigheder havde de mistet deres respektabilitet som lærere. Men Arjuna mener, at de ikke desto mindre forbliver hans overordnede, og derfor vil nydelse af materiel vinding efter at have dræbt dem være ensbetydende med at nyde krigsudbytte, der er beplettet med blod.