Skip to main content

TEXT 77

VERŠ 77

Tekst

Verš

tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya
rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ
tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya
rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ

Synonyms

Synonyma

tat — den; ca — også; saṁsmṛtya — idet jeg husker; saṁsmṛtya — idet jeg husker; rūpam — form; ati — overordentligt; adbhutam — forunderlige; hareḥ — Herren Kṛṣṇas; vismayaḥ — forundring; me — min; mahān — stor; rājan — O Konge; hṛṣyāmi — jeg frydes; ca — også; punaḥ punaḥ — igen og igen.

tat — onú; ca — tiež; saṁsmṛtya — spomeniem si; saṁsmṛtya — spomeniem si; rūpam — podobu; ati — veľmi; adbhutam — úžasnú; hareḥ — Śrī Kṛṣṇu; vismayaḥ — úžas; me — môj; mahān — veľký; rājan — ó, kráľ; hṛṣyāmi — radujem sa; ca — tiež; punaḥ punaḥ — znovu a znovu.

Translation

Překlad

O Konge, når jeg erindrer mig Herren Kṛṣṇas vidunderlige form, bliver jeg mere og mere slået af forundring, og jeg frydes igen og igen.

Ó, kráľ, kedykoľvek si spomeniem na úžasnú podobu Śrī Kṛṣṇu, zmocní sa ma ešte väčší úžas a znovu a znovu sa radujem.

Purport

Význam

FORKLARING: Tilsyneladende kunne Sañjaya ved Vyāsas nåde også se Kṛṣṇas universelle form, som den blev vist for Arjuna. Det blev selvfølgelig sagt, at Herren Kṛṣṇa aldrig havde vist en sådan form før. Den blev kun vist for Arjuna, men ikke desto mindre var der nogle store hengivne, der også kunne se Kṛṣṇas universelle form, da den blev vist for Arjuna, og Vyāsa var en af dem. Han er en af Herrens store hengivne, og han anses for at være en kraftfuld inkarnation af Kṛṣṇa. Vyāsa afslørede dette for sin discipel Sañjaya, der erindrede sig Kṛṣṇas fantastiske form, der blev vist for Arjuna, til sin gentagne glæde og nydelse.

Zdá sa, že Sañjaya mohol Vyāsovou milosťou uzrieť aj vesmírnu podobu, ktorú Kṛṣṇa vyjavil Arjunovi. Ako už bolo povedané, Kṛṣṇa nikdy predtým takúto podobu nezjavil. Mohol ju vidieť iba Arjuna, a napriek tomu ju mohlo uzrieť ešte niekoľko veľkých oddaných. Vyāsa bol jedným z nich. Je jedným z najväčších Kṛṣṇových oddaných a je uznávanou splnomocnenou inkarnáciou Kṛṣṇu. Umožnil túto podobu uzrieť svojmu žiakovi Sañjayovi, ktorý si ju teraz vybavuje vo svojej mysli a zažíva opätovnú radosť.