Skip to main content

TEXT 77

77. VERS

Tekst

Szöveg

tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya
rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ
tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya
rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ

Synonyms

Szó szerinti jelentés

tat — den; ca — også; saṁsmṛtya — idet jeg husker; saṁsmṛtya — idet jeg husker; rūpam — form; ati — overordentligt; adbhutam — forunderlige; hareḥ — Herren Kṛṣṇas; vismayaḥ — forundring; me — min; mahān — stor; rājan — O Konge; hṛṣyāmi — jeg frydes; ca — også; punaḥ punaḥ — igen og igen.

tat – arra; ca – is; saṁsmṛtya – emlékezve; saṁsmṛtya – emlékezve; rūpam – a formára; ati – a nagyon; adbhutam – csodálatosra; hareḥ – az Úr Kṛṣṇának; vismayaḥ – a csodálat; me – enyém; mahān – nagy; rājan – ó, király; hṛṣyāmi – élvezem; ca – is; punaḥ punaḥ – újra meg újra.

Translation

Fordítás

O Konge, når jeg erindrer mig Herren Kṛṣṇas vidunderlige form, bliver jeg mere og mere slået af forundring, og jeg frydes igen og igen.

Ó, király! Az Úr Kṛṣṇa csodálatos formájára emlékezve egyre nagyobb csodálat tölt el, s újra meg újra eláraszt a boldogság.

Purport

Magyarázat

FORKLARING: Tilsyneladende kunne Sañjaya ved Vyāsas nåde også se Kṛṣṇas universelle form, som den blev vist for Arjuna. Det blev selvfølgelig sagt, at Herren Kṛṣṇa aldrig havde vist en sådan form før. Den blev kun vist for Arjuna, men ikke desto mindre var der nogle store hengivne, der også kunne se Kṛṣṇas universelle form, da den blev vist for Arjuna, og Vyāsa var en af dem. Han er en af Herrens store hengivne, og han anses for at være en kraftfuld inkarnation af Kṛṣṇa. Vyāsa afslørede dette for sin discipel Sañjaya, der erindrede sig Kṛṣṇas fantastiske form, der blev vist for Arjuna, til sin gentagne glæde og nydelse.

E versből kiderül, hogy Sañjaya Vyāsa kegyéből szintén láthatta Kṛṣṇa kozmikus formáját, amit Kṛṣṇa Arjunának megmutatott. Tudjuk azonban, hogy Kṛṣṇa azelőtt sohasem nyilvánította ki ezt az alakját: egyedül Arjuna és vele egy időben még néhány nagy bhakta láthatta. Közöttük volt Vyāsa is, az Úr nagy bhaktája, akit Kṛṣṇa nagy hatalmú inkarnációjának tartanak. Ő mutatta meg a kozmikus formát tanítványának, Sañjayának, aki most visszaemlékezik Kṛṣṇának erre a csodálatos formájára, amely Arjuna előtt feltárult, s ezért újra meg újra öröm tölti el.