Skip to main content

TEXT 77

TEXT 77

Tekst

Verš

tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya
rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ
tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya
rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ

Synonyms

Synonyma

tat — den; ca — også; saṁsmṛtya — idet jeg husker; saṁsmṛtya — idet jeg husker; rūpam — form; ati — overordentligt; adbhutam — forunderlige; hareḥ — Herren Kṛṣṇas; vismayaḥ — forundring; me — min; mahān — stor; rājan — O Konge; hṛṣyāmi — jeg frydes; ca — også; punaḥ punaḥ — igen og igen.

tat — onu; ca — také; saṁsmṛtya — vzpomínající; saṁsmṛtya — připomínající si; rūpam — podobu; ati — nesmírně; adbhutam — úžasnou; hareḥ — Pána Kṛṣṇy; vismayaḥ — úžas; me — můj; mahān — velký; rājan — ó králi; hṛṣyāmi — vychutnávám; ca — také; punaḥ punaḥ — znovu a znovu.

Translation

Překlad

O Konge, når jeg erindrer mig Herren Kṛṣṇas vidunderlige form, bliver jeg mere og mere slået af forundring, og jeg frydes igen og igen.

Ó králi, když vzpomínám na ohromující podobu Pána Kṛṣṇy, žasnu stále více a znovu a znovu prožívám radost.

Purport

Význam

FORKLARING: Tilsyneladende kunne Sañjaya ved Vyāsas nåde også se Kṛṣṇas universelle form, som den blev vist for Arjuna. Det blev selvfølgelig sagt, at Herren Kṛṣṇa aldrig havde vist en sådan form før. Den blev kun vist for Arjuna, men ikke desto mindre var der nogle store hengivne, der også kunne se Kṛṣṇas universelle form, da den blev vist for Arjuna, og Vyāsa var en af dem. Han er en af Herrens store hengivne, og han anses for at være en kraftfuld inkarnation af Kṛṣṇa. Vyāsa afslørede dette for sin discipel Sañjaya, der erindrede sig Kṛṣṇas fantastiske form, der blev vist for Arjuna, til sin gentagne glæde og nydelse.

Ukazuje se, že Sañjaya mohl díky milosti Vyāsy také vidět vesmírnou podobu, kterou Kṛṣṇa vyjevil Arjunovi. Je samozřejmě řečeno, že Pán Kṛṣṇa tuto podobu nikdy předtím nevyjevil. Ukázal ji pouze Arjunovi, ale zároveň s ním ji mohli vidět i někteří další velcí oddaní a jedním z nich byl Vyāsa, který je také mocnou inkarnací Kṛṣṇy. Vyāsa vše vyjevil svému žákovi Sañjayovi, který na tuto úžasnou podobu Kṛṣṇy ukázanou Arjunovi vzpomínal a opakovaně se z ní radoval.