Skip to main content

TEXT 64

VERŠ 64

Tekst

Verš

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam
sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam

Synonyms

Synonyma

sarva-guhya-tamam — den mest fortrolige af alle; bhūyaḥ — igen; śṛṇu — hør blot; me — Min; paramam — bedste; vacaḥ — instruktion; iṣṭaḥ asi — du er dyrebar; me — for Mig; dṛḍham — meget; iti — således; tataḥ — derfor; vakṣyāmi — Jeg vil tale; te — til dit; hitam — bedste.

sarva-guhya-tamam — najdôvernejší zo všetkých; bhūyaḥ — opäť; śṛṇu — vypočuj si; me — odo Mňa; paramam — najvyšší; vacaḥ — pokyn; iṣṭaḥ asi — si drahý; me — Mne; dṛḍham — veľmi; iti — tak; tataḥ — preto; vakṣyāmi — hovorím to; te — pre tvoj; hitam — prospech.

Translation

Překlad

Fordi du er Min meget kære ven, giver Jeg dig nu Min bedste instruktion, den mest fortrolige viden af alle. Hør nu dette fra Mig, for det er til dit eget bedste.

Pretože si Môj veľmi drahý priateľ, vyjavím ti najvyšší pokyn, najdôvernejšie poznanie zo všetkých. Vypočuj si ho odo Mňa, pretože ti je na tvoj vlastný prospech.

Purport

Význam

FORKLARING: Herren har givet Arjuna viden, der er fortrolig (viden om Brahman), og viden, der er endnu mere fortrolig (viden om Oversjælen i alles hjerter), og nu giver Han den mest fortrolige del af al viden: Blot overgiv dig til Guddommens Højeste Personlighed. I slutningen af kapitel 9 (vers 34) sagde Han, man-manāḥ: “Tænk altid på Mig.” Nu bliver den samme instruktion gentaget for at understrege essensen af Bhagavad-gītās lære. Denne essens kan ikke forstås af folk i almindelighed, men af den, Kṛṣṇa faktisk holder meget af, en ren hengiven af Kṛṣṇa. Dette er den vigtigste instruktion i hele den vediske litteratur. Hvad Kṛṣṇa siger i denne forbindelse, er den mest essentielle del af al kundskab og bør følges af ikke blot Arjuna, men af alle levende væsener.

Śrī Kṛṣṇa vyjavil Arjunovi dôverné poznanie o neosobnom Brahmane, ešte dôvernejšie poznanie o Nadduši sídliacej v srdciach všetkých tvorov a teraz mu vyjaví najdôvernejšiu časť poznania — odovzdanie sa Najvyššej Božskej Osobnosti. Na konci deviatej kapitoly Kṛṣṇa hovorí: man-manāḥ, „neustále na Mňa mysli.“ Rovnaká výzva sa opakuje aj tu, aby sa zdôraznilo jadro učenia Bhagavad-gīty. Toto učenie nemôžu pochopiť obyčajní ľudia. Človek musí byť najprv Kṛṣṇovi veľmi drahý, musí byť Jeho čistým oddaným. To je najdôležitejší odkaz celej vedskej literatúry. To, čo tu Kṛṣṇa hovorí, tvorí najpodstatnejšiu časť poznania, a všetky živé bytosti, nielen Arjuna, by sa tým mali riadiť.