Skip to main content

TEXT 64

TEXT 64

Tekst

Tekst

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam
sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam

Synonyms

Synonyms

sarva-guhya-tamam — den mest fortrolige af alle; bhūyaḥ — igen; śṛṇu — hør blot; me — Min; paramam — bedste; vacaḥ — instruktion; iṣṭaḥ asi — du er dyrebar; me — for Mig; dṛḍham — meget; iti — således; tataḥ — derfor; vakṣyāmi — Jeg vil tale; te — til dit; hitam — bedste.

sarva-guhya-tamam — kõigest väärtuslikum; bhūyaḥ — taas; śṛṇu — lihtsalt kuula; me — Minult; paramam — kõrgeim; vacaḥ — juhendus; iṣṭaḥ asi — sa oled kallis; me — Mulle; dṛḍham — väga; iti — sel moel; tataḥ — seepärast; vakṣyāmi — Ma räägin; te — sinu; hitam — kasuks.

Translation

Translation

Fordi du er Min meget kære ven, giver Jeg dig nu Min bedste instruktion, den mest fortrolige viden af alle. Hør nu dette fra Mig, for det er til dit eget bedste.

Kuna sa oled Minu väga kallis sõber, annan Ma sulle Oma kõrgeima juhenduse, mis on kõikidest teadmistest väärtuslikeim. Kuula nüüd Mind, sest see on sulle kasuks.

Purport

Purport

FORKLARING: Herren har givet Arjuna viden, der er fortrolig (viden om Brahman), og viden, der er endnu mere fortrolig (viden om Oversjælen i alles hjerter), og nu giver Han den mest fortrolige del af al viden: Blot overgiv dig til Guddommens Højeste Personlighed. I slutningen af kapitel 9 (vers 34) sagde Han, man-manāḥ: “Tænk altid på Mig.” Nu bliver den samme instruktion gentaget for at understrege essensen af Bhagavad-gītās lære. Denne essens kan ikke forstås af folk i almindelighed, men af den, Kṛṣṇa faktisk holder meget af, en ren hengiven af Kṛṣṇa. Dette er den vigtigste instruktion i hele den vediske litteratur. Hvad Kṛṣṇa siger i denne forbindelse, er den mest essentielle del af al kundskab og bør følges af ikke blot Arjuna, men af alle levende væsener.

Jumal on jaganud Arjunale salajasi teadmisi (teadmisi Brahmanist) ja veel salajasemaid teadmisi (teadmisi Ülihingest iga elusolendi südames) ning nüüd annab Ta edasi kõige salajasemad teadmised: lihtsalt alistu Jumala Kõrgeimale Isiksusele. Üheksanda peatüki lõpus ütles Kṛṣṇa: man-manāḥ. „Lihtsalt mõtle alati Minust." Siin korratakse seda juhendust, rõhutamaks veel kord, milles seisneb „Bhagavad-gītā" õpetuste tuum. Tavaline inimene seda mõista ei suuda, kuid see on võimalik inimese jaoks, kes on Kṛṣṇale väga kallis – Tema puhta pühendunu jaoks. See on kogu vedakirjanduse kõige olulisem juhendus. Kṛṣṇa siin öeldud sõnad moodustavad teadmiste kõige olulisema osa ning seda juhendust peaks täitma mitte üksnes Arjuna, vaid kõik elusolendid.