Skip to main content

TEXT 63

VERSO 63

Tekst

Texto

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru
iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru

Synonyms

Sinônimos

iti — således; te — for dig; jñānam — viden; ākhyātam — beskrevet; guhyāt — end fortrolig; guhya-taram — endnu mere fortrolig; mayā — af Mig; vimṛśya — efter at have overvejet; etat — dette; aśeṣeṇa — nøje; yathā — som; icchasi — du vil; tathā — det; kuru — gør.

iti — assim; te — a você; jñānam — conhecimento; ākhyātam — descrito; guhyāt — do que confidencial; guhya-taram — ainda mais confidencial; mayā — por Mim; vimṛśya — deliberando; etat — sobre isto; aśeṣeṇa — completamente; yathā — como; icchasi — você gosta; tathā — isso; kuru — execute.

Translation

Tradução

Således har Jeg forklaret dig en viden, der er endnu mere fortrolig. Overvej nu dette nøje og gør så, hvad du ønsker at gøre.

Assim, Eu lhe expliquei o conhecimento ainda mais confidencial. Delibere a fundo sobre isto, e depois faça o que você quiser fazer.

Purport

Comentário

FORKLARING: Herren har allerede forklaret Arjuna kundskaben om brahma-bhūta. Den, der befinder sig i brahma-bhūta-tilstanden, er lykkelig. Han sørger aldrig over noget, og han ønsker sig heller intet. Det skyldes fortrolig viden. Kṛṣṇa afslører også viden om Oversjælen. Dette er ligeledes Brahman-kundskab, viden om Brahman, men den er højere.

O Senhor já explicou a Arjuna o conhecimento acerca do brahma-bhūta. Quem está na condição brahma-bhūta vive feliz; nunca se lamenta, nem deseja nada. Isto se deve ao conhecimento confidencial. Kṛṣṇa também revela o conhecimento acerca da Superalma. Isto também é conhecimento Brahman, conhecimento sobre o Brahman, mas é superior.

Her angiver ordene yathecchasi tathā kuru (“Du kan gøre, hvad du ønsker at gøre”), at Gud ikke griber ind i den lille uafhængighed, som det levende væsen har. Herren har på enhver måde forklaret i Bhagavad- gītā, hvordan man kan ophøje sin livstilstand. Det bedste råd, Arjuna har fået, er at overgive sig til Oversjælen, der befinder Sig i hans hjerte. Ved den rette brug af sin dømmekraft bør man indvillige i at handle ifølge Oversjælens ordre. Det vil hjælpe én til at blive situeret konstant i Kṛṣṇa- bevidsthed, hvilket er menneskelivets højeste fuldendte stadie. Arjuna bliver direkte beordret til at kæmpe af Guddommens Personlighed. Det er i det levende væsens bedste interesse at overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed. Det er ikke for den Højestes skyld. Før man overgiver sig, er man fri til at overveje dette, så vidt ens intelligens tillader det. Det er den bedste måde at acceptere instruktionerne fra Guddommens Højeste Personlighed på. Sådanne instruktioner kommer også gennem den åndelige mester, der er Kṛṣṇas ægte repræsentant.

Aqui, as palavras yathecchasi tathā kuru — “Você pode agir como lhe aprouver,” — indicam que Deus não interfere na pequena independência da entidade viva. No Bhagavad-gītā, o Senhor explicou sob todos os aspectos como alguém pode elevar sua condição de vida. O melhor conselho transmitido a Arjuna é que ele se renda à Superalma situada dentro de seu coração. Através do discernimento correto, devemos concordar em agir segundo a ordem da Superalma. Isto nos ajudará a ficarmos constantemente em consciência de Kṛṣṇa, o mais elevado estado de perfeição da vida humana. A Personalidade de Deus manda diretamente que Arjuna lute. Render-se à Suprema Personalidade de Deus é do maior interesse para as entidades vivas. Não é para o interesse do Supremo. Antes de nos rendermos, estamos livres para deliberar sobre este assunto com toda a inteligência de que dispomos; este é o melhor método de aceitar a instrução da Suprema Personalidade de Deus. Esta instrução vem também através do mestre espiritual, o representante genuíno de Kṛṣṇa.