Skip to main content

TEXT 63

TEXT 63

Tekst

Tekst

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru
iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru

Synonyms

Synoniemen

iti — således; te — for dig; jñānam — viden; ākhyātam — beskrevet; guhyāt — end fortrolig; guhya-taram — endnu mere fortrolig; mayā — af Mig; vimṛśya — efter at have overvejet; etat — dette; aśeṣeṇa — nøje; yathā — som; icchasi — du vil; tathā — det; kuru — gør.

iti — zo; te — aan jou; jñānam — kennis; ākhyātam — beschreven; guhyāt — dan vertrouwelijk; guhya-taram — nog vertrouwelijker; mayā — door Mij; vimṛśya — overwegen; etat — dit; aśeṣeṇa — volledig; yathā — zoals; icchasi — je wilt; tathā — dat; kuru — doe.

Translation

Vertaling

Således har Jeg forklaret dig en viden, der er endnu mere fortrolig. Overvej nu dette nøje og gør så, hvad du ønsker at gøre.

Zo heb Ik je dan kennis gegeven die nog vertrouwelijker is. Overweeg dit alles grondig en doe dan wat je wilt.

Purport

Betekenisverklaring

FORKLARING: Herren har allerede forklaret Arjuna kundskaben om brahma-bhūta. Den, der befinder sig i brahma-bhūta-tilstanden, er lykkelig. Han sørger aldrig over noget, og han ønsker sig heller intet. Det skyldes fortrolig viden. Kṛṣṇa afslører også viden om Oversjælen. Dette er ligeledes Brahman-kundskab, viden om Brahman, men den er højere.

De Heer heeft de kennis over brahma-bhūta al aan Arjuna uitgelegd. Iemand in de toestand van brahma-bhūta is vol vreugde; hij klaagt nooit en verlangt evenmin naar iets. Dit is het gevolg van vertrouwelijke kennis. Kṛṣṇa onthult ook kennis over de Superziel. Dit is ook kennis over Brahman, maar dan van een hoger niveau.

Her angiver ordene yathecchasi tathā kuru (“Du kan gøre, hvad du ønsker at gøre”), at Gud ikke griber ind i den lille uafhængighed, som det levende væsen har. Herren har på enhver måde forklaret i Bhagavad- gītā, hvordan man kan ophøje sin livstilstand. Det bedste råd, Arjuna har fået, er at overgive sig til Oversjælen, der befinder Sig i hans hjerte. Ved den rette brug af sin dømmekraft bør man indvillige i at handle ifølge Oversjælens ordre. Det vil hjælpe én til at blive situeret konstant i Kṛṣṇa- bevidsthed, hvilket er menneskelivets højeste fuldendte stadie. Arjuna bliver direkte beordret til at kæmpe af Guddommens Personlighed. Det er i det levende væsens bedste interesse at overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed. Det er ikke for den Højestes skyld. Før man overgiver sig, er man fri til at overveje dette, så vidt ens intelligens tillader det. Det er den bedste måde at acceptere instruktionerne fra Guddommens Højeste Personlighed på. Sådanne instruktioner kommer også gennem den åndelige mester, der er Kṛṣṇas ægte repræsentant.

De woorden ‘yathecchasi tathā kuru’ — ‘Je kunt doen wat je wilt’ — verwijzen hier naar het feit dat God het beetje onafhankelijkheid van het levend wezen niet in de weg zal staan. In de Bhagavad-gītā heeft de Heer in alle opzichten uitgelegd hoe men zijn levenssituatie kan verbeteren. Het beste advies dat Arjuna kreeg, is om zich over te geven aan de Superziel, die in zijn hart aanwezig is. Wie zijn verstand goed gebruikt zou tot het punt moeten komen waarop hij ermee instemt te handelen volgens de aanwijzingen van de Superziel. Dat zal helpen om voortdurend Kṛṣṇa-bewust te zijn, wat het hoogste en perfecte niveau van het menselijk leven is.

Arjuna kreeg rechtstreeks van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods de opdracht om te strijden. Het is in het allerhoogste belang van de levende wezens om zich aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods over te geven; het is niet in het belang van de Allerhoogste. Voordat men zich overgeeft, is men vrij om dit alles te overwegen voor zover zijn intelligentie reikt; dat is de beste manier om de instructie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te aanvaarden. Deze instructie wordt ook via de spiritueel leraar gegeven, die een bonafide vertegenwoordiger van Kṛṣṇa is.